Congres - De Jaarafsluiting 2022

Docent: Diversen

Op 21 december 2022 organiseren we ons 7e congres.
Een combinatie van kennis, gastronomie en entertainment

Het gezelligste, spannendste en meest onderhoudende congres van het jaar staat. Het doel van het congres is zoals altijd u te informeren, te inspireren en te vermaken.

Opleidingspunten (Advocatenorde, MfN): 5 de punten zijn voor een deel juridisch (3) en voor een deel vaardigheid (2)

Aan het programma wordt nog gewerkt. In de loop van de maanden wordt het concreet.

Thema: Verhalen vertellen
   
Voorlopig programma:  
09:30u - 10:30u Inloop, koffie met iets ter versnapering
10:30u - 11:00u Welkomstwoord en inleiding in het thema
  Albert Rozendal
11:00u – 12:30u Verhalen in de rechtszaal
  Agnes van Wieren / Rob van Coolwijk /Jan Bram de Groot
12:30u – 13:30u Pauze – Lunch
13:30u - 14:30u Narratieve Mediation - De kracht van het verhaal - het creëren van een prachtig functioneel samenlevingsverhaal
  Herman Schaeffer
14:30u - 15:00u Verhalen in een jaarrekening I
  Sander Schilder
15:00u - 15:30u Pauze
15:30u - 16:00u Verhalen in een jaarrekening II
  Sander Schilder
16:00u - 17:00u Waar of onwaar, fantasie of fictie
  Martijn van Beek
17:00 – zo lang u wilt   Afsluiting en borrel

U bent interactief bij het programma betrokken.
Evenals vorig jaar zal de muzikale omlijsting worden verzorgd door DAMES DRAAIEN DOOR (www.damesdraaiendoor.com).
De dames zullen tijdens de eindborrel een ontspannen optreden verzorgen. We hopen dus dat u gezellig blijft hangen. En waarom niet? Het is feestmaand; het kan zomaar de laatste werkavond van het jaar zijn.
Suggestie: nodig uw partner aan het eind van de dag uit om samen met u de borrel mee te maken, te genieten van de hapjes en de muziek. Hoe beter samen het kerstreces beginnen? Vanzelfsprekend is de toegang voor uw partner kosteloos.

De presentaties:

Woonbudget Split-Online Congres 2022

Jaarcongres 2022 Narratieve Benadering

Het verhaal in de jaarrekening - Sander Schilder

Feit of Fictie - Martijn van Beek

Evaluatie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuQL2VKQYgxn1E6wZoaaI09BJdbLJr1rKdTvaaHJTTzBtw5w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

 

Antwoorden op de vragen tijdens het Congres:

Split: als partijen beide willen afzien en je krijgt een melding in de check over de werkelijke woonlasten, mag je die dan negeren?

Een opmerking in de Check mag altijd worden genegeerd, maar in dit specifieke geval zeker. De Check moeten we nog aanpassen en afstemmen op het woonbudget. Zullen we in 2023 oppakken.

Wordt er rekening gehouden met samenwonen in het woonbudget?

In eerste instantie, de standaard, wordt bij de toepassing van het woonbudget geen rekening gehouden met samenwonen, echter, ingeval er een tekort is in draagkracht(!) en AG aangeeft dat hier sprake van is, dan kan het woonbudget worden aangepast. Dit kan door 30% te veranderen in 15%. Het is ook nog steeds mogelijk dat de werkelijke woonlast veel lager is dan het woonbudget. Dan kan ook worden uitgegaan van de lagere werkelijke woonlast en de helft toerekenen aan de nieuwe partner.

Meestal kan niet in de behoefte worden voorzien, dan heb je alsnog discussie over toereikendheid woonbudget alimentatieplichtige.

Het idee van het woonbudget is de rekenwijze van KAL en PAL gelijk te trekken en een bestendige berekening te maken. Alle discussies uit het verleden zullen in de toekomst ongetwijfeld blijven bestaan.

Is de niet vermijdbare last (bij inkomensvergelijking) altijd een huwelijkse schuld? Of ook een schuld die na einde huwelijk is ontstaan?

Niet vermijdbaar, niet verwijtbaar kan evenzeer de last van een na-huwelijkse schuld zijn. De aanschaf van een auto om inkomen te verwerven bijvoorbeeld na het huwelijk. Soort auto, hoogte lening kan punt van discussie zijn.

Is er een aanpassing in de inkomensvergelijking mogelijk als de onderhoudsgerechtigde duurzaam geen/hele lage woonlasten heeft?

In principe niet. Het idee is dat PP vrij zijn hun inkomen te besteden zoals zij dat wensen. Bijstandsnorm en wonen is met die reden weggelaten uit de inkomensvergelijking.

Om de discussie over het meerdere van KGB boven aandeel kosten kinderen te vermijden, waarom niet KGB meetellen in NBI voor de PA?

…en daarmee in de inkomensvergelijking. Tot op heden staat een uitspraak uit 2017 van de Hoge Raad daaraan in de weg. We zullen in Split-Online de mogelijkheid maken om het KGB hoger dan het aandeel in de kinderkosten mee te nemen als inkomen in de inkomensvergelijking.

Is er maatstaf voor de berekening van bovenmatige energielasten?

Nee, die is er niet. Voor een deel kunnen bovenmatige (energie)lasten worden gefinancierd vanuit de bijstandsnorm (€ 50 onvoorzien) en voor een deel uit de vrije ruimte. Het is per situatie te bepalen of er met extra energielasten rekening moet worden gehouden. Feit blijft, een euro kan er maar 1x uitgegeven worden. Maar vrije ruimte is niet altijd heilig t.o.v. de onderhoudsverplichting. Een tijdelijke inperking kan reëel /redelijk zijn.

In Split blijf je de werkelijke woonlasten wel invullen in de toekomst. Waarom?

Het hoeft niet, maar wanneer je het wel doet, is inzichtelijk wat het verschil is tussen woonbudget en woonbudget. Dit kan handig zijn. Daarnaast wordt de werkelijke woonlast overgenomen in Bruto Netto.

Tevens heeft de aftrekpost eigen woning invloed op de hoogte van het KGB.

Zou het NBI tbvh woonbudget van AG niet verhoogd moeten worden met de ontvangen PAL? Bij inkomensvergelijking in feite wel gelijktrekking.

Het idee is dat vanuit de reguliere inkomens bijgedragen wordt aan de kinderen. Dus zonder op of af van partneralimentatie. 

Hoe kom je op bovenmatige energielasten. Kan daar geen formule voor in Split obv daadwerkelijke lasten - “standaard”?

Standaarden zijn op zichzelf mooi, maar is in deze situatie niet mogelijk. De hoogte van de vrije ruimte, de tijdelijkheid van de hoge lasten… Wat dat betreft zal iedere situatie op zich moeten worden bekeken. Uiteraard geldt dat een euro maar 1 x kan worden uitgegeven. Aan de andere kant is een onderhoudsverplichting niet de sluitpost in de begroting.

Je kunt bij KA toch ook al aangeven als er een nieuwe partner is en woonlasten voor de helft doen?

Ja, dat kan.

Kunnen we dat kgb straks wel meenemen in Split? Bij mediation willen partijen het nl vaak wel meenemen in de vergelijking.

Dit hebben we op dit moment nog niet gemaakt, maar zullen we spoedig oppakken. Dit betekent dat het deel dat niet gebruikt wordt voor de kinderkosten meegenomen kan worden als netto inkomen in de inkomensvergelijking.

 

Cursusdata

Geen toekomstige datum in de planning

Terug naar het overzicht