Raad van Advies

Het echtscheidingsproces verandert voortdurend. Scheidende partijen zijn steeds beter geïnformeerd en willen de gevolgen van de scheiding volledig in kaart gebracht zien. De economische afhankelijkheid van elkaar na de scheiding wordt minder. Daarnaast wordt de maatschappij steeds complexer door samengestelde gezinnen en nieuwe wetgeving.

Voor Split-online (SO) de uitdaging zich te blijven ontwikkelen om het inzicht te kunnen geven dat nodig is. Gebruikers van SO weten dat we die uitdaging serieus nemen. Er komen steeds nieuwe functies bij en bestaande functies worden beter.

Om een klankbord te hebben voor gecompliceerde kwesties, is een Raad van Advies geïnstalleerd. De Raad van Advies bestaat uit mensen die hun sporen op het terrein van echtscheidingsadvies meer dan ruimschoots hebben verdiend. We zijn dan ook trots aan u voor te kunnen stellen mr. A.R. van Wieren, mr. dr. E.W.J. Ebben en mr. F.H. van der Kamp .

mr. A.R. (Agnes) van Wieren

Agnes van Wieren rondde haar rechtenstudie af aan de Rijksuniversiteit Groningen en is advocaat sinds 1987. Agnes heeft zich gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht. Vanaf 1994 is zij werkzaam bij BANNING. Binnen het Personen- en Familierecht houdt Agnes zich vooral bezig met echtscheidingen en alimentatie van ondernemers, waarbij ook vennootschappelijke aspecten een rol kunnen spelen. Zij treedt daarbij –naast advocaat- ook op als scheidingsmediator en als advocaat in overlegscheidingen (collaborative divorce). Agnes is partner bij BANNING.

mr. dr. E.W.J. Ebben

Eric Ebben is universitair docent Notariële vakken aan de VU, geef PAO Onderwijs aan Advocaten. Notarissen en Financieel Planners en schrijft boeken en artikelen voor vakbladen. Eric adviseert al jarenlang advocaten en notarissen, is geregistreerd Mediator (NMI) en heeft een eigen adviespraktijk.

mr. F.H. van der Kamp CFP® CT

Frits van der Kamp studeerde Nederlands Recht te Nijmegen en Fiscaal Recht te Leiden. Sinds 1 mei 2008 is hij zelfstandig gevestigd als (gecertificeerd) docent en adviseur. Voordien was hij  circa 12 jaar werkzaam bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden en aansluitend als partner verbonden aan Zantboer & Partners. Als fiscaal jurist heeft hij ruime ervaring opgedaan met de advisering aan vermogende particulieren en ondernemers. Frits heeft een bijzondere expertise op het terrein van levensverzekeringen, pensioen, de eigen woning (bijleenregeling) alsmede op het terrein van echtscheiding. Naast de adviespraktijk verzorgt hij seminars en publiceert regelmatig in diverse vakbladen.