Terug

Nieuwsbrief oktober 2015

  • Verfijning samenloop/samengestelde gezinnen
  • Cursus Alimentatierekenen met Kasstromen ...(met Split-Online)... bij Lexlumen

  • KGB in draagkracht?

Verfijning samenloop/samengestelde gezinnen

Aan de hand van vragen en opmerkingen hebben we een wijziging doorgevoerd in de module Samenloop. Een lastig onderdeel bij samenloop is het kiezen van de tarieven en inkomens op basis waarvan de behoefte bepaald moet worden. Moet de bepaling van de behoefte plaats vinden op basis van het vroegere inkomen of moet die gebaseerd zijn op het actuele inkomen? Oftewel, dient het inkomen gebruikt te worden dat is ingevuld bij besteedbaar (verleden) of het inkomen dat is ingevuld bij draagkracht (actueel)?

Het antwoord wordt gevonden door te onderzoeken of de relatie voorbij is (Ex-partner) of nog bestaat (Huwelijk, Geregistreerd Partnerschap of Samenwonen).

  • Wanneer de relatie "ex-partner" is, dan wordt het Netto GezinsInkomen (NGI) voor het bepalen van de behoefte van de kinderen overgenomen uit Besteedbaar. Op basis van de oudste tarieven wordt de behoefte van de kinderen bepaald. Deze worden vervolgens geïndexeerd (op basis van de rekendatum van AP). U vindt in het scherm SAMENLOOP de oorspronkelijke behoefte en de geïndexeerde behoefte onder elkaar.

  • Wanneer de relatie "Huwelijk", "Geregistreerd Partner" of "Samenwonend" is, wordt het NGI overgenomen uit Draagkracht. Voor deze kinderen is de huidige behoefte van belang. Er hoeft dus niet geïndexeerd te worden.

NB: Wanneer de Draagkracht wordt opgegeven, wordt vervolgens het Besteedbaar Inkomen teruggerekend. Hierbij wordt een bijstandnorm van € 875,- gehanteerd.
In de situatie dat er verschillende Tarieven worden gehanteerd voor het bepalen van het NGI, dan wordt de behoefte van de kinderen gebaseerd op de oudste Tarieven (dus ook de tabel eigen aandeel kosten kinderen is de tabel die hoort bij het oudste tarief).

Voorbeeld

AP en AG zijn in 2012 gescheiden. AP en AG hebben 1 kind (Kind). AP is opnieuw getrouwd (NP-AP) en heeft een nieuw kind (Kind Nieuw). AG was eerder getrouwd (EX AG) en in 2008 eerder gescheiden. AG en EX-AG hebben samen ook 1 kind (Kind Oud). AP vraagt een herberekening van de kinderalimentatie en partneralimentatie.

Relatie tussen soort relatie NGI uit Tarieven T.b.v. kind
AP - AG Ex-partner Besteedbaar 2012 Kind
AP - NP-AP Huwelijk Draagkracht 2015 Kind Nieuw
AG - Ex-AG Ex-partner Besteedbaar 2008 Kind Oud

NB1:Het NGI t.b.v. Kind Oud is nu een optelsom van het inkomen van Ex-AG uit 2008 en het inkomen van AG uit 2012 op basis van de tabel eigen aandeel kosten kinderen 2008. Wanneer het wenselijk is de behoefte van de Kind Oud nauwkeuriger te bepalen, dan is het noodzakelijk een extra berekening te maken waarin ook het inkomen van AG uit 2008 wordt gebruikt. Overigens zal in veel gevallen de behoefte uit het verleden al bekend zijn. Deze kan in het scherm SAMENLOOP dan eenvoudig worden ingevuld.

Veel situaties kunnen nu eenvoudiger en sneller worden berekend.

NB2: Doordat nu de relaties wordt onderzocht voor het bepalen van de inkomensbron (Besteedbaar of Draagkracht) en de tabel eigen aandeel kosten kinderen, kunnen de uitkomsten van bestaande dossiers afwijken!!!

Cursus Alimentatierekenen met Kasstromen ...(met Split-Online)... bij Lexlumen

Lexlumen organiseert opnieuw de cursus Alimentatierekenen met Kasstromen, maar deze zal nu een andere invulling krijgen door het gebruik van Split-Online. Docenten mr Alexander Labohm en Rob Kooger RA FM verzorgen de cursus. Rob Kooger heeft ons intensief geadviseerd bij de totstandkoming van de module kasstromen in Split-Online.
U krijgt als abonnee op Split-Online € 50,- korting op de cursusprijs.

Voor meer informatie klikt u hier>>
Om u direct in te schrijven klikt u hier>>

KGB in draagkracht?

Op 4 september is het advies van A-G Hammerstein aan de Hoge Raad betreffende de prejudiciële vragen inzake de verwerking van het KGB in een alimentatieberekening uitgebracht. Het moge algemeen bekend zijn dat het advies luidt dat het gehele KGB wordt meegenomen in de draagkracht van de ontvanger daarvan en dat het dus niet in mindering wordt gebracht op de behoefte.
Het is nu wachten op de uitspraak van de Hoge Raad....op 9 oktober!!!

In het scherm KINDEREN in Split-Online is reeds in november 2014 de mogelijkheid gemaakt om het KGB op te nemen in de draagkracht (dan wel alleen de AOK op te nemen in de draagkracht. Standaard staat echter "KGB volledig in kosten kinderen" aangevinkt. Zolang de uitspraak van de Hoge Raad er niet is, zullen we dit zo laten. Dit is ook in overeenstemming met enkele recente uitspraken waarin is besloten, vanwege de rechtszekerheid, het KGB van de behoefte van de kinderen af te trekken. Hoe rechtszeker dat is zal binnenkort blijken. Zodra de uitspraak van de Hoge Raad bekend is zullen we, indien nodig, Split-Online aanpassen. Hetgeen in dit geval wellicht betekent dat we alleen maar "KGB volledig in Draagkracht" als standaardkeuze hoeve weer te geven.

Met liefde en plezier blijven we Split-Online aanpassen aan veranderende regels en inzichten en natuurlijk op basis van de door u gestelde vragen en genoemde verbeterpunten. Blijft u dat doen...want samen maken we Split-Online stap voor stap steeds een beetje beter.

Met vriendelijke groet,
Supportteam Split-Online