Terug

Nieuwsbrief oktober 2014 Aanvulling

Kindgebonden budget in Bruto Netto (NAP/NAG)

In de berekening van het Netto inkomen na scheiding werd niet consequent omgegaan met het Kindgebonden budget. Wanneer was gekozen voor een regeling met zorgkorting, dan werd het KGB gesaldeerd met de kinderkosten. Het KGB werd zodoende niet zichtbaar als opbrengst. Dit is op zich conform de methodiek van het alimentatierapport.
Wanneer er was gekozen voor de co-ouderschapmodule, dan werd het KGB zichtbaar als opbrengst en waren de kosten van het co-ouderschap zodoende de totale bijdrage van de desbetreffende ouder. Dus inclusief het deel dat wordt gefinancierd door KGB en kinderbijslag.

We hebben dit aangepast!

Voor de plaatsing van het KGB en de kinderkosten hebben we in de schermen NAP/NAG nu 1 methode. We hebben ervoor gekozen om het KGB altijd als opbrengst te laten zien. De kosten kinderen zijn dus de werkelijke kinderkosten. Wanneer van de kinderkosten/aandeel in co-ouderschap de kinderbijslag (igv co-ouderschap) en het KGB worden afgetrokken, resteert de bijdrage die ouders vanuit hun inkomen doen.

Op deze manier denken we dat het inzicht in de werkelijke geldstromen duidelijker is, en daarmee de print Bruto Netto na Scheiding eenvoudiger uit te leggen. 

Met vriendelijke groet,

Split-Online.