Terug

Nieuwsbrief oktober 2011

In deze nieuwsbrief:

  • Huur- en zorgtoeslag berekenen binnen Split-online 
  • Kind buiten behoefteberekening
  • Cursussen (PE-punten NOVA en NMI)
  • Belastingplan 2012

Huur- en zorgtoeslag berekenen binnen Split-online

Het is vanaf heden mogelijk om de toeslagen te berekenen binnen Split-online. Sterker nog, de toeslagen worden automatisch berekend. Het is alleen nog zaak om het goede toetsingsinkomen op  te geven. Het toetsingsinkomen (verzamelinkomen) kon u bepalen in de specificatie van TN119 (kindgebonden budget). Deze specificatie is verhuisd naar een apart scherm. Toetsingsinkomen toeslagen. U vindt dit scherm in het menu van de AP en AG. Er zijn ook links naar dit scherm gemaakt binnen de draagkrachtpagina van AP en AG.
Wanneer het toetsingsinkomen correct is ingevuld (rekening houdend met partneralimentatie!, auto van de zaak!, etc), worden de toeslagen ook correct berekend. In het scherm ‘Draagkracht’ kunt u zelf bepalen of de toeslag wordt meegenomen in de berekening.
We hopen u hiermee veel tijd te besparen.

Het scherm ‘Toetsingsinkomen toeslagen’ is gemaakt als hulpscherm. De berekening kan niet via het printmenu worden geprint. Wanneer u hier wel behoefte aan hebt, kunt u dit uiteraard kenbaar maken via het contactformulier.

Kind buiten behoefteberekening

Sinds enige tijd is het mogelijk om een kind buiten de behoefteberekening te laten. In het scherm ‘personalia’ kan per kind worden aangegeven dat het kind buiten de berekening van de behoefte kan worden gelaten.
De mogelijkheid is gemaakt om voor kinderen uit een eerder huwelijk wel de aan hen betaalde alimentatie op te geven, zonder dat deze kinderen invloed hebben de behoefte van de kinderen in het betreffende huwelijk.
Door deze toevoeging is het niet nodig extra berekeningen te maken voor het bepalen van de behoefte van de kinderen.

Cursussen

De cursussen van Split-online zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten en het NMI. U kunt zich nog aanmelden.

Vermogen en Verdeling

Split-Online is meer dan een tool om alimentatie te berekenen. Met Split-Online maakt u ook een vermogensopstelling en verdeling. Waardering van vermogensbestanddelen (zoals lijfrenteverzekeringen) en het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden (met niet uitgevoerde periodiek verrekenbeding) kan tot hoofdbrekers leiden.
Met de cursus ‘Vermogen en Verdeling’ verschaft u zich de kennis om u een weg te banen door het oerwoud van regels en uitzonderingen.
De cursus zal worden verzorgd door:
Mr. dr. E.W.J. Ebben
Universitair docent notariële vakken VU-Amsterdam; nmi-mediator.
Vrijdag 21 oktober 2011 te Barendrecht.
Kijkt u voor het volledige programma en aanmelding op www.split-online.nl

Alimentatierekenen

Aan de hand van jurisprudentie krijgt u inzicht in de toepassing van de tremanormen en situaties waarvoor de tremanormen geen afdoende oplossing bieden.
Door het zelf invoeren van een casus leert u een uitgebreide alimentatieberekening te maken en ervaart u alle ins and outs van het programma Split-Online.
Donderdag 20 oktober 2011 te locatie Utrecht
Voor meer informatie en aanmelden voor een cursus gaat u naar www.Split-Online.nl.

Belastingplan 2012

De laatste tijd hebben we veel vragen gekregen over de belastingmaatregelen voor 2012. Met name de geplande wijzigingen t.a.v. alleenstaande ouderkorting verzoorzaakte de nodige onrust. Deze onrust is ontstaan door het regeer- en gedoogakkoord waarin voor 2012 werd aangekondigd dat het recht op alleenstaande ouderkorting zou stoppen wanneer het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. De vraag werd derhalve gesteld of de berekeningen die nu worden gemaakt in 2012 nog reëel zijn.
Inmiddels is er meer duidelijkheid over de wijzigingen die op stapel staan.
Hieronder een samenvatting en de gevolgen daarvan in 2012. De genoemde wijzigingen zijn voorstellen en dus nog niet definitief.
Split-online zal zo spoedig mogelijk de tarieven 2012 toevoegen, zodat voor u snel inzichtelijk is hoe een berekening uitpakt in 2012. Vanzelfsprekend berichten wij u wanneer 2012 is toegevoegd.

Ondernemersregelingen:

Oudedagsreserve
De maximale toevoeging aan de oudedagsreserve wordt verlaagd van € 11.882 in 2011 naar € 9.382 in 2012. Een verlaging derhalve van € 2.500.
Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek is nu verdeeld over een 8-tal schijven waarin de hoogte van de aftrek afhankelijk is van de hoogte van de winst. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2011 maximaal € 9.484 (winst tot € 14.045) en minimaal € 4.602 (winst vanaf € 59.810).
In 2012 wordt de zelfstandigenaftrek voor alle winsthoogten gelijk. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2012 € 7.280.

Kinderregelingen

Levensonderhoud kinderen
Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar wordt levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar.
Combinatiekorting
De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt € 1.010 (€ 230 hoger dan de basiskorting in 2011), vermeerderd met 4,0% (0,2% hoger dan 2011) van het arbeidsinkomen, voor zover dat bij de belastingplichtige meer beloopt dan € 4734 (+ indexatie), doch niet meer dan € 2.101 (€230 hoger dan 2011).
Alleenstaande-ouderkorting
De basiskorting werd tot 2012 verkregen voor kinderen die de leeftijd van 27 jaar niet hebben bereikt. Vanaf 2012 geldt dat de basiskorting geldt voor kinderen die de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt.
De vermeerdering voor kinderen jonger dan 16 jaar wordt verlaagd met een bedrag van € 230, zodat de regeling nu gaat luiden:
‘De alleenstaande-ouderkorting bedraagt € 931. Dit bedrag wordt vermeerderd met 4,3% van het arbeidsinkomen, maar maximaal met € 1.293 (was € 1523 in 2011) indien een in het eerste lid bedoeld kind bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt.’
Kindgebonden budget
Hoe de regeling van het kindgebonden budget eruit komt te zien is nog niet helemaal bekend. Het voorstel van het kabinet was om het kindgebonden budget te beperken tot 2 kinderen. Dit zal niet doorgaan.
De verwachting is dat er bezuinigd gaat worden in de gecombineerde uitgaven van  kinderbijslag en kindgebonden budget.

Algemeen

Algemene heffingskorting
€ 2.012 in 2012 (was € 1.987 in 2011)

Arbeidskorting
€ 1.584 in 2012 (was € 1.574 in 2011); vermindering voor hogere inkomes vervalt.

Doorwerkbonus
61 – 62 jaar         1,5%      was 5% in 2011
62 – 63 jaar         6%         was 7% in 2011
63 – 64 jaar         8,5%      was 10% in 2011
Heffingvrij Vermogen (vermogensrendementsheffing): toeslagen voor kinderen vervallen in 2012.