Terug

Nieuwsbrief november 2014

  • Tarieven 2015 voorlopig
  • Koppelingen CRM-programma's
  • het nieuwe jaar nadert

 

Tarieven 2015 voorlopig

Op 14 november jl. heeft de expertgroep alimentatienormen vergaderd. In deze vergadering is een besluit genomen over de verwerking van de alleenstaande ouderkop.

De expertgroep heeft besloten dat de alleenstaande ouderkop dezelfde behandeling krijgt als het kindgebonden budget (KGB). Dat betekent dat ook de alleenstaande ouderkop per 1-1-2015 op de behoefte van de kinderen in mindering wordt gebracht. De alleenstaande ouderkop zal € 3.050,- bedragen. Deze is reeds verwerkt in Split-Online.

U kunt meer lezen op Rechtspraak.nl

 

Koppelingen CRM-programma's

Zoals aangekondigd zouden we uitgevers van CRM-software (Customer Relation Management) benaderen voor het maken van een koppeling met Split-Online.
Door de koppeling kan vanuit de CRM-software een dossier worden aangemaakt in Split-Online, waarbij de clientgegegevens worden overgenomen. Twee partijen hebben de koppeling reeds ontwikkeld:

Andere uitgevers van CRM-software hebben de koppeling in de planning opgenomen. We houden u op de hoogte.

 

Het nieuwe jaar nadert

Extra medewerkers

Zoals aangekondigd in eerdere nieuwsbrieven is het vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk om met meerdere gebruikers tegelijk in te loggen. Wanneer wordt ingelogd terwijl een ander al is ingelogd, dan zal de eerste gebruiker worden uitgelogd. Wanneer dit niet wenselijk is, dan kunt u eenvoudig een medewerker toevoegen. U gaat hiervoor naar: Overig - Gegevens wijzigen.
Iedere medewerker heeft een eigen account (dus met eigen gebruikersnaam en wachtwoord). Medewerkers kunnen via het scherm DOSSIER wisselen naar elkaars account. Hierdoor zijn alle berekeningen van alle gebruikers binnen een kantoor voor iedereen beschikbaar.

Voor een extra medewerker wordt € 39,- per jaar in rekening gebracht.

Abonnement beëindigen

Op 1-1-2015 wordt er gefactureerd. Wanneer u in 2015 geen gebruik wenst te maken van Split-Online dan kunt u via 'Overig - Gegevens wijzigen' uw jaarabonnement omzetten in een maandabonnement. Wanneer u dit voor 1-1-2015 doet, dan zal uw account op 1-1-2015 worden gedeactiveerd en ontvangt u geen factuur. Uw berekeningen blijven bewaard. Mocht u u in de toekomst toch nog een berekening moeten raadplegen, dan kunt u uw account weer activeren (met een maandabonnement).
Een andere mogelijkheid is, om ons voor 1-1-2015 te berichten dat u het abonnement wilt beëindigen.

NB: U kunt bij "Overig - Gegevens - wijzigen" ook de tenaamstelling, factuuradres, e-mailadres etc. aanpassen als dit nodig is.