Terug

Nieuwsbrief november 2012

In deze nieuwsbrief

 • Nieuwe vormgeving
 • Gewijzigd telefoonnumer
 • Diverse aanpassingen
 • Abonnementsprijs 2013
 • Cursus alimentatierekenen 18 december te Vianen
 • Beëindigen abonnement
 • Toekomstplannen

Nieuwe vormgeving

In de nacht van 10 op 11 november zal, als alles volgens plan verloopt, de nieuwe versie van SO online komen.

We hebben de vormgeving van SO aangepast. Het scherm, mits voldoende breed, wordt gesplitst in een rekendeel en een informatiedeel.
U kunt naar believen het informatiedeel groter maken om de leesbaarheid te vergroten of het informatiedeel uitzetten (dan is alleen het rekendeel is zichtbaar).

Het rekendeel is ongewijzigd (behoudens de hieronder beschreven diverse aanpassingen).

Het informatiedeel bestaat uit 3 tabbladen: Tremanormen – Handleiding – Informatie

Tremanormen:

Het gehele tremarapport is opgenomen, zodat dit direct kan worden ingezien. De tekst die van toepassing is op het veld waarin u zich bevindt wordt zichtbaar.

Handleiding:

De handleiding is uitvoeriger. Het deel van de handleiding wordt zichtbaar dat hoort bij het scherm waarin u zich bevindt.

Informatie:

We zijn begonnen met het toevoegen van informatie die van pas kan komen bij het maken van een berekening of vermogensopstelling. De informatie is onderverdeeld in jurisprudentie, wetten en artikelen. Bij veel invuldvelden kunt u extra informatie tegenkomen. De komende periode zullen we veel tijd besteden aan het uitbreiden van de informatie.

Naast de informatie bij de invulvelden, is het ook mogelijk de WIKISPLIT te raadplegen (Met het begrip wiki of wiki wiki wordt een verzameling van een bepaald type hypertextdocumenten aangeduid alsook de software die gebruikt wordt om deze te realiseren. Een wiki is een applicatie of (web)toepassing, waarmee webdocumenten gezamenlijk kunnen worden bewerkt. Bekende voorbeelden van wiki's zijn Wikipedia en Wikia. De term is afgeleid van het woord wiki wiki, dat uit het Hawaïaans komt en 'snel, vlug, beweeglijk' betekent.Bron: wikipedia).

De eerste aanzet is gedaan. Graag willen wij u uitnodigen te participeren om van de WIKISPLIT een waardevolle bron van informatie te maken. Maakt u kennis met een opmerkelijke uitspraak, dan kunt u deze aan ons doorgeven. Wilt u een commentaar schrijven op een uitspraak, of een artikel publiceren, een rekenmodel voorstellen dan kan dat allemaal op SO.

Gewijzigd telefoonnumer

U kunt ons voortaan bereiken op telefoonnumer: 085 – 7440733
Correspondentieadres:
XS 2 Knowledge bv,  Gotthardpas 64, 5624 NE  Eindhoven, support@split-online.nl   

Diverse aanpassingen

Hieronder een opsomming van de belangrijkste aanpassingen.

 • Vrije invoer partneralimentatie. Voorheen kon een zelf bepaald alimentatiebedrag alleen worden ingevuld in het scherm ‘jus’. Dit is niet erg duidelijk.
  Ter verbetereing hebben we in het scherm DAP een extra regel toegevoegd waarin de zelf bepaalde alimentatie kan worden ingevuld.
 • Optie Startersaftrek meerekenen bij winst uit onderneming.
 • Extra notitievelden in het scherm kinderen. Wanneer wordt afgeweken van het berekende besteedbare inkomen of van de berekende kinderkosten, dan kan de afwijking met een notitie worden gedocumenteerd.
 • Gewijzigde datuminvoer. De streepjes tussen dag-maand-jaar worden niet meer getypt.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting bij besteedbaar (BAP/BAG). Deze kan nu alleen bij BAP of BAG aangevinkt staan. Uiteraard kunnen ze bij wel bij zowel BAP als BAG uitgevinkt staan.
 • In het scherm’ toetsingsinkomen toeslagen’  kan de bijtelling van de auto per periode worden ingevuld (afkomstig van de salarisstrook).
 • In de menubalk is BKK (behoefte Kosten Kinderen) en Verdeling Kosten Kinderen) vervangen door KK (Kosten Kinderen). Feitelijk gaat het om één en hetzelfde scherm, dat 2 x wordt bezocht. Eerst voor het vaststellen van de behoefte; daarna voor de verdeling.

Abonnementsprijs 2013

De prijzen voor de abonnementen blijven onveranderd.
Jaarabonnement:    : € 399,-; Maandabonnement € 49,-. Prijzen excl btw.

Cursus alimentatierekenen 18 december te Vianen

Op 18 december zal te Vianen de laatste cursus alimentatierekenen van 2012 worden gegeven. U kunt zich aanmelden via het contactformulier op www.Split-Online.nl.

Aan de hand van jurisprudentie krijgt u inzicht in de toepassing van de tremanormen en situaties waarvoor de tremanormen geen afdoende oplossing bieden.
Door het zelf invoeren van een casus leert u een uitgebreide alimentatieberekening te maken en ervaart u alle ins and outs van het programma Split-Online.

Voor meer informatie en aanmelden voor een cursus gaat u naar www.Split-Online.nl.
De cursussen van Split-Online zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten, NMI, KNB en de VMSN.

Beëindigen abonnement

We zullen begin januari 2013 de facturen voor het jaar 2013 mailen. Wanneer u in 2013 geen, of slechts sporadisch,  gebruik wenst te maken van SO dan willen we u verzoeken dat tijdig aan te geven.
Wanneer u een jaarabonnement hebt, dan kunt u via ‘gegevens wijzigen’ dit omzetten in een maandabonnement. Uw account wordt dan per 1 januari 2013 gedeactiveerd en u ontvangt pas een nota nadat u uw account weer hebt geactiveerd. Vanzelfsprekend blijven alle berekeningen bewaard.

Toekomstplannen

Zoals al aangegeven zullen we de komende tijd veel aandacht besteden aan de WIKISPLIT. Verbeterde zoekfuncties, toevoegen van artikelen, commentaren op jurisprudentie, rekenmodellen, etc.

Natuurlijk gaan we er alles aan doen om  u per 1 januari 2013 te kunnen laten rekenen met de nieuwe tarieven en wetgeving.

De werkgroep alimentatienormen heeft een gewijzigde rekenmethodiek voor de bepaling van kinderalimentatie voorgesteld. Vanzelfsprekend zullen we deze gewijzigde rekenmethodiek opnemen in SO.

We gaan de mogelijkheid onderzoeken om notities die gemaakt worden binnen de berekening af te drukken (i.p.v. als voetnoot). We verwachten dat de berekeningen dan nog beter door betrokkenen kunnen worden gevolgd.

Heeft u suggesties, laat het ons weten, want Split-Online wordt steeds iets beter door uw aanbevelingen.