Terug

Nieuwsbrief november 2011

In deze nieuwsbrief:

  • Aanpassing Vermogensopstelling
  • Zoeken naar dossiers
  • Kindgebonden Budget (KGB)
  • Behoefte volgens hofmethode
  • Cursus alimentatierekenen 15 december te Vianen
  • Volgende update

Aanpassing Vermogensopstelling

Bij de vermogensopstelling is het vanaf nu mogelijk om de privévermogens van betrokkenen weer te geven. De werking is zoals u al gewend bent. Er wordt een hoofdbestanddeel aangemaakt met daarin sub-bestanddelen. Het hoofdbestanddeel is bijvoorbeeld ‘Sparen en Beleggen’. De subbestanddelen zijn vervolgens de verschillende bankrekeningen.
Het is mogelijk om aan te geven of het privé vermogensbestanddeel een reprisevordering op het gemeenschappelijk vermogen betreft. Wanneer ‘reprise’ wordt aangevinkt, wordt automatisch de reprise bij het gemeenschappelijk vermogen bij de passiva weergegeven.
Rekening houdend met de 3e tranche van het huwelijksgoederenrecht die per 1-1-2012 in werking treedt, kan het privé-vermogen dat consumptief is besteed buiten de reprise-vordering worden gelaten, terwijl wel zichtbaar gemaakt kan worden hoeveel geld het betreft.
We vertrouwen erop dat u hierdoor de vermogensopstelling in veel meer situaties goed kunt toepassen.

Zoeken naar dossiers

Bij het openen van dossiers is een zoekfunctie toegevoegd (boven in het scherm). Door het intypen van (een deel van) de naam van AP of AG of Dossiernaam vindt u snel het gewenste dossier terug. Hier gaat u ongetwijfeld veel plezier aan beleven.

Kindgebonden Budget (KGB)

In de vorige update hebben we een speciaal scherm geïntroduceerd voor het bepalen van het toetsingsinkomen (= verzamelinkomen) voor KGB, huur- en zorgtoeslag. In dit scherm vindt u nu bij het KGB de berekening van het KGB. Per (ingeschreven) kind kunt u nu aangeven of het kind mee moet doen in de bepaling van KGB. Wanneer één kind 17 jaar is, dan kunt u dus aangeven dat dit kind niet moet worden meegenomen omdat het na enkele maanden 18 zal zijn. Split-Online rekent dan het KGB uit op basis van een kind minder en de toeslag voor de 17-jarige vervalt dan uiteraard ook.
Door deze toevoeging kunt u nauwkeuriger het inkomen van partijen bepalen. Voorheen kon het KGB alleen ‘aan’ of ‘uit’ gezet worden. KGB is alleen van toepassing op lagere (verzamel)inkomens en nauwkeurigheid op dit punt kan dan van belang zijn.

Behoefte volgens hofmethode

Het was voorheen niet mogelijk om voor Kosten Kinderen in de Hofmethode t.b.v. het bepalen van de behoefte van de partners een ander bedrag te nemen dan de tabelkosten. Indien van de tabelkosten wordt afgeweken omdat de kinderen tijdens het huwelijk meer of minder hebben gekost dan de tabel aangeeft, kunnen nu met het zetten van een vinkje deze kosten worden overgenomen in de hofmethode.

Cursus alimentatierekenen 15 december te Vianen

Op 15 december 2011 zal te Vianen de laatste cursus alimentatierekenen worden gegeven in 2011. U kunt zich aanmelden via het contactformulier op www.Split-Online.nl.

Aan de hand van jurisprudentie krijgt u inzicht in de toepassing van de tremanormen en situaties waarvoor de tremanormen geen afdoende oplossing bieden.
Door het zelf invoeren van een casus leert u een uitgebreide alimentatieberekening te maken en ervaart u alle ins and outs van het programma Split-Online.

Voor meer informatie en aanmelden voor een cursus gaat u naar www.Split-Online.nl.
De cursussen van Split-Online zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten en het NMI.

We vertrouwen erop met deze update Split-Online weer te hebben verbeterd.

Volgende update

Zoals u merkt blijven we Split-Online verbeteren met grote en kleine veranderingen.
Bij de volgende update zullen we o.a. de verdeling van kindgebonden kosten (sport, kleding, zakgeld, abonnementen etc) zonder het gebruik van een kinderrekening toevoegen.

Heeft u suggesties, laat het ons weten, want Split-Online wordt steeds iets beter door de door u aangedragen suggesties en verbeterpunten.
Met vriendelijke groet,

Supportteam Split-Online.