Terug

Nieuwsbrief mei 2012

In deze nieuwsbrief

 • Specificaties
 • Keuze behoefte/draagkracht/jus
 • Cursus alimentatierekenen 14 juni te Vianen

Specificaties

Zoals eerder aangekondigd zou een volgende release een aantal extra specificaties bevatten. Bij deze.
We hebben de volgende specificaties toegevoegd:

 • Meerdere werkgevers (TN41/TN60):
  Bij TN41 (invoer via salarisstrook) en TN60 (invoer via jaaropgave) kunnen meerdere werkgevers worden toegevoegd. De werkgevers die bij TN41/TN60 worden opgevoerd worden automatisch doorgeleid naar TN44 (vakantiegeld), TN46 (overwerk), TN47 (13e maand), TN48 (Gratificaties), TN49 (Belaste onkosten), TN51 (Ingehouden pensioenpremies). Indien er sprake is van meerdere werkgevers kunnen de bedragen alleen worden aangepast via de specificatie.
 • Meerdere pensioenuitvoerders (TN50)
 • Winst uit onderneming (TN65)
  Bij TN65 (winst uit onderneming) is het nu mogelijk de winsten uit de verschillende jaren op te geven. Per jaar kunt u een wegingsfactor meegeven. Split-Online berekent de gemiddelde (gewogen) winst uit. Het is mogelijk deze winst te overschrijven door een ‘winst volgens opgave’.
 • Rente en kosten eigen woning (TN83)
  De specificatie van de rente en kosten eigen woning kon al worden gemaakt. Nu wordt de specificatie ook afgedrukt.
 • Aflossing van schulden (TN132)
 • Overige kosten (TN134)

Printen:
Wanneer bovenstaande specificaties worden gemaakt, worden ze ook geprint. Wanneer in de specificaties “0”-regels voorkomen en de optie “0”-regels NIET afdrukken wordt aangevinkt, dan worden de “0”- regels van de specificaties eveneens niet geprint.

Keuze behoefte/draagkracht/jus

In de schermen draagkracht, behoefte en de jusvergelijking is nu steeds op dezelfde wijze de keuzemogelijkheid vormgegeven. In de schermen kan door het zetten van een vinkje worden aangegeven op basis van welke berekening (draagkracht, behoefte of jusvergelijking) de partneralimentatie dient te worden opgenomen in de berekening van het besteedbaar inkomen na de scheiding (NAP – NAG). We zijn van mening dat dit de duidelijkheid ten goede komt.

Cursus alimentatierekenen 14 juni te Vianen

Op 14 juni zal te Vianen de cursus alimentatierekenen worden gegeven. U kunt zich aanmelden via het contactformulier op www.Split-Online.nl.

Aan de hand van jurisprudentie krijgt u inzicht in de toepassing van de tremanormen en situaties waarvoor de tremanormen geen afdoende oplossing bieden.
Door het zelf invoeren van een casus leert u een uitgebreide alimentatieberekening te maken en ervaart u alle ins and outs van het programma Split-Online.

Voor meer informatie en aanmelden voor een cursus gaat u naar www.Split-Online.nl.
De cursussen van Split-Online zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten, NMI, KNB en de VMSN.
 
We hopen dat u veel gemak ondervindt van de aanpassingen.
Heeft u suggesties, laat het ons weten, want Split-Online wordt steeds iets beter door de door u aangedragen wensen en verbeterpunten.