Terug

Nieuwsbrief maart 2012

In deze nieuwsbrief

  • Raad van Advies
  • Berekendata voor besteedbaar inkomen en draagkracht
  • Cursus alimentatierekenen 29 maart te Barendrecht
  • Volgende update

Raad van Advies

Op 29 februari jl. heeft onze Raad van Advies het levenslicht gezien.
Vandaag de dag is alles in beweging. De maatschappij verandert. Toename samengestelde gezinnen, betere economische positie van vrouwen, andere kijk op onderhoudsverplichtingen. Veranderende regelgeving (personen- en familierecht, fiscale regelgeving).
Het is een uitdaging om Split-Online voordurend verder te ontwikkelen, zodat Split-Online het programma blijft waarmee gevolgen inzichtelijk worden gemaakt.
Zeker als u al langere tijd gebruik maakt, heeft u kunnen merken dat Split-Online niet stil staat. Nieuwe functies worden toegevoegd, bestaande functies worden verbeterd.

Mr Agnes van Wieren, mr dr Eric Ebben en mr Frits van der Kamp hebben zitting genomen in de Raad van Advies van Split-Online. Zij willen hun schat aan kennis, kunde en ervaring inzetten om Split-online op weer een hoger plan te brengen. Hiermee heeft Split-Online een geweldig klankbord om complexe zaken op een goede manier in te passen.
Het spreekt voor zich dat we hier zeer verheugd over zijn. Lees meer over Agnes, Eric en Frits op onze site.

Berekendata voor besteedbaar inkomen en draagkracht

Zoals eerder aangekondigd zouden we in de volgende release een mogelijk onderscheid aanbrengen tussen de datum waarop het besteedbaar inkomen wordt berekend en de datum waarop de draagkracht wordt berekend.
Bij het lezen van deze nieuwsbrief is dat een feit.
In het scherm ‘Personalia’ kunt u voor de berekening van het besteedbaar inkomen tijdens huwelijk (BAP – BAG) apart de tarieven kiezen en de berekendatum invoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor de tarieven 2008_1 en een berekendatum 1-3-2008.
Split-Online berekent dan bij ‘Kinderen’ de leeftijd van de kinderen op de berekendatum en bepaalt de ‘kosten kinderen’ op basis van de tabel 2008. U wordt vervolgens in staat gesteld de uitkomst daarvan te indexeren naar bijvoorbeeld het jaar 2012.

Vervolgens kunt u bij de bepaling van de draagkracht kiezen voor traieven 2012_1 met een berekendatum van 8-3-2012, zodat u de actuele draagkracht berekent op basis van de huidige tarieven. Dit alles in één berekening.

Pas op:
Bestaande dossiers:
Voor bestaande dossiers worden voor de berekendatum besteedbaar en berekendatum draagkracht de aanmaakdatum van het dossier toegevoegd. Hierdoor is de datum gefixeerd. De berekening van het besteedbare inkomen ligt hiermee gelijk vast. Indien u een berekendatum wilt wijzigen dan kunt de desbetreffende datum overschrijven door in het datumvak de gewenste datum te typen.
Nieuwe dossiers:
Wanneer u een nieuw dossier aanmaakt vult Split-Online automatisch de datum van vandaag in. Deze datum blijft gefixeerd, zodat voor zowel de berekendatum besteedbaar als de berekendatum draagkracht de aanmaakdatum van het dossier geldt. Wanneer u deze data verwijderd, dan vult Split-Online steeds de actuele datum in. Feitelijk is dat de situatie zoals die nu geldt. Wanneer u vervolgens de datum weer overschrijft met een andere datum, dan wordt deze datum gefixeerd.

Cursus alimentatierekenen 29 maart te Barendrecht

Op 23 februari zal te Vianen en op 29 maart te Barendrecht de cursus alimentatierekenen worden gegeven. U kunt zich aanmelden via het contactformulier op www.Split-Online.nl.

Aan de hand van jurisprudentie krijgt u inzicht in de toepassing van de tremanormen en situaties waarvoor de tremanormen geen afdoende oplossing bieden.
Door het zelf invoeren van een casus leert u een uitgebreide alimentatieberekening te maken en ervaart u alle ins and outs van het programma Split-Online.

Voor meer informatie en aanmelden voor een cursus gaat u naar www.Split-Online.nl.
De cursussen van Split-Online zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten, NMI, KNB en de VMSN.

Volgende update

In de vorige nieuwsbrief hebben bovenstaande wijziging reeds aangekondigd. We hebben eveneens aangegeven dat we een aantal specificaties zouden toevoegen (voor loon, jaaropgave en extra kosten in NAP – NAG). Dit bleek dusdanig veel werk dat we ervoor hebben gekozen deze in een aparte te release op te nemen, zodat u nu reeds het gemak kunt hebben van 2 verschillende berekendata.

Heeft u suggesties, laat het ons weten, want Split-Online wordt steeds iets beter door de door u aangedragen wensen en verbeterpunten.