Terug

Nieuwsbrief maart 2011

Vermogensopstelling

Vanaf heden kunt u gebruik maken van de Vermogensopstelling binnen Split-Online. De rechtbanken zijn momenteel in druk overleg om te komen tot een standaardformulier waarmee de verdeling van het vermogen kan worden aangebracht. Het standaardformulier is er nog niet, en wij wilden er niet op wachten. Tenslotte hadden we de vermogensopstelling eind februari gepland.
De vermogensopstelling kent 2 stappen.
Stap 1.  Opsommen van vermogensbestanddelen
Stap 2.  Verdeling van de vermogensbestanddelen

Stap 1.  Opsommen van vermogensbestanddelen

Wanneer u voor het eerst de vermogensopstelling opent (‘VERM’ in de bovenste balk of ‘Vermogensopstelling’ bij ‘Berekenen’ in de menubalk) ziet een bijna lege pagina.
U kunt vervolgens een ‘Hoofdbestanddeel’ aanmaken.
Onder het hoofdbestanddeel voegt u ‘Subbestanddelen’ toe. Als hoofdbestanddeel kunt u bijvoorbeeld WONING maken. Als subbestanddelen kunnen daaronder worden aangemaakt:
de woning / hypotheken / waarde hypotheekpolis / verbouwingsdepot / inbreng vanuit schenking – erfenis. Bij ieder subbestanddeel bent u in de gelegenheid om een notitie te maken. De totale waarde van WONING wordt in Stap 2 verdeeld.
NB: Bezittingen worden positief ingevoerd; schulden worden negatief ingevoerd (dus incl ‘-‘teken).

Stap 2.  Verdeling van de vermogensbestanddelen

Nadat de vermogensbestanddelen zijn ingevoerd kunnen deze per bestanddeel worden verdeeld over de partijen. De verdeling kan op basis van een standaardpercentage (0%, 50% of 100%) worden gedaan. U kunt ook zelf een verdeling tot stand brengen door het invulvlak in te vullen.
Nadat de verdeling tot stand is gebracht wordt de overbedeling uitgerekend.
We vertrouwen erop dat u goed met de vermogensopstelling uit de voeten kunt. Echter, wanneer u ruimte voor verbetering ziet, dan horen we dit graag. U kunt reageren met het contactformulier (menubalk – overig – contactformulier).

Kleinere wijzigingen

Uitspraken

In de menubalk vindt u onder ‘nieuws’ de rubriek ‘uitspraken’. In uitspraken vindt u de recente uitspraken op het gebied van personen- en familierecht. De hele uitspraak kunt u via de link ‘meer’ lezen op rechtspraak.nl. Op termijn zult u de gehele uitspraak op Split-online kunnen raadplegen.

Aanpassen bijdrage partner in de woonlast

Tot voor kort was de bijdrage van de nieuwe partner in de woonlast altijd de helft van de netto woonlast. Deze korting kunt u nu naar eigen inzichten aanpassen.

Zoals u kunt zien blijven we Split-Online verder uitbouwen. We vertrouwen erop dat met deze wijzigingen Split-Online weer een verbeterd stuk gereedschap is geworden.