Terug

Nieuwsbrief juni 2015

  • KENNIS
  • Tarieven 2015_2
  • Kasstromen
  • Uitbreiding #141 (Kinderalimentatie)

KENNIS

U hebt tot 1 juli kosteloos kennis kunnen maken met KENNIS. We hopen dat u de weg naar KENNIS hebt gevonden en dat dit tot de gezochte informatie heeft geleid.

Met ingang van 1 juli as. is KENNIS niet meer vrij toegankelijk. Wanneer u gebruik wilt blijven maken van KENNIS dan kan dat door het nemen van een abonnement. U kunt een abonnement afsluiten door te gaan naar: Overig - Gegevens wijzigen>>.
De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 199,- en € 19,- voor iedere extra medewerker. De facturering vindt plaats per kalenderjaar. Wanneer u in juni een abonnement neemt ontvangt u een factuur voor de periode juli - dec 2015.

Wat voor Split-Online geldt, geldt vanzelfsprekend ook voor KENNIS; hebt u opmerkingen, verbeterpunten laat het ons weten zodat we KENNIS steeds een stapje beter voor u kunnen maken.

Tarieven 2015_2

De tarieven 2015_2 zijn bekend en worden per 1 juli doorgevoerd in Split-Online. De wijziging betreft de aanpassing van de bijstandsnorm (t.b.v. de berekening van Partneralimentatie). De bijstandsnorm is gegaan van € 961 naar € 963 (< AOW-gerechtigde leeftijd) en van € 1078 naar € 1080 (> AOW-gerechtigde leeftijd).

Kasstromen

Op 12 juni jl. is de module Kasstromen gepresenteerd. Momenteel wordt de laatste hand hieraan gelegd. Dat wil zeggen de laatste hand voor publicatie. Zoals ook op het congres vermeld, verwachten we op basis van uw feedback Kasstromen te blijven ontwikkelen. U kunt de module kasstromen binnenkort  verwachten.

Uitbreiding #141 (Kinderalimentatie)

Enkele weken terug hebben we bij #141 (kinderalimentatie) de mogelijkheid gemaakt direct een bedrag aan onderhoudsverplichtingen voor de kinderen in te voeren.
Dit betekent dat ook zonder het scherm KINDEREN een bedrag kan worden ingevoerd aan onderhoudsverplichtingen voor kinderen, welke in mindering wordt gebracht op de draagkracht voor partneralimentatie.

U kunt deze mogelijkheid bijvoorbeeld gebruiken wanneer partijen afspreken dat AP volledig de oppaskosten voor zijn rekening neemt, wanneer er kinderalimentatie wordt betaald aan kinderen uit een vorige relatie waaraan niet getornd hoeft te worden of wanneer een herberekening van partneralimentatie moet plaatsvinden terwijl de onderhoudsverplichting onveranderd blijft (denkt u dan ook aan eventuele zorgkorting!)