Terug

Nieuwsbrief juli 2015

  • Kasstromen

Kasstromen

Kasstromen zijn toegevoegd aan Split-Online.

Een lange periode waarin economisch weinig te juichen viel heeft ertoe geleid dat op een andere manier naar het resultaat van een onderneming wordt gekeken. Waar het rekenmodel in 2012 nog sprak van ''#65 - Bedrijfsresultaat', heet deze post sinds 2013 "#65 Te verwachten beschikbare winst'. Je leest er makkelijk overheen. Maar waar voor 2012 de focus op het verleden was gericht, is deze sinds 2013 gericht op de toekomst. Het gemiddelde van de laatste 3 jaar is daarmee geen standaard meer. Er moet nagedacht worden over de toekomst. Zoals Herman Finkers zei: "Weet alles maar eens achteraf." En dat gaat wel lukken, maar dat is helaas aan de late kant.
Naast het besef dat alimentatie vanuit toekomstige winsten betaald moet worden is tevens onderkend dat winst niet gelijk is aan beschikbare middelen. Afschrijvingen hebben wel invloed op de winst, maar niet op de liquide middelen. Andersom hebben investeringen en financieringen geen invloed op de winst, maar wel op de liquide middelen.
Een onderneming is meer dan winst en meer dan de liquide middelen.

Er is (in bepaalde situaties) meer inzicht nodig om te beoordelen hoeveel geld onttrokken kan worden aan de onderneming voor het voldoen van onderhoudsverplichtingen. De laatste tijd duikt het begrip 'kasstroom' op in jurisprudentie. Diverse artikelen van mr Alexander Labohm en mr Annemieke Roelvink zijn gewijd aan de onderneming en kasstromen. Eindigend in de conclusie dat alimentatierekenprogramma's moeten worden aangepast.

Makkelijker gezegd dan gedaan.

Maar geen reden om er niet aan te beginnen. Dat hebben we gedaan. Het resultaat kunt u vanaf heden gebruiken.
Geen enkele toevoeging aan Split-Online heeft zoveel inspanning gekost als de module kasstromen. Waar te beginnen, wat is een logische route, wat moet het eindresultaat zijn?

Op zoek naar de 'verwachte beschikbare winst' eindig je in de toekomst. Maar het verleden speelt natuurlijk een belangrijke rol. Waar kom je vandaan, waar sta je nu en waar ga je naartoe? Het speelt voor mensen, maar ook voor ondernemingen.

Bij kasstromen wordt er zodoende begonnen in het verleden. Door jaarrekeningen in te voeren, worden de kasstromen gegenereerd. Kennis over winst en kasstromen die noodzakelijk zijn om een prognose te kunnen maken. Toekomstige investerings- en financieringsplannen, en een geprognotiseerde resultatenrekening worden input voor een geprognotiseerde kasstroom en balans.

Het resultaat?

Een cijferbrei...en een breder inzicht in de staat van de onderneming. Een inzicht dat nodig is om een oordeel te kunnen geven over de beschikbare middelen voor het voldoen van onderhoudsverplichtingen.
Het blijft een oordeel. Split-Online geeft niet 'the magic number'. Simpleweg omdat dat onmogelijk is.

Opmerkingen?

Met de module kasstromen hebben we een hulpmiddel gemaakt dat op gestructureerde wijze meer inzicht geeft in het reilen en zeilen van een onderneming. We hopen dat u en uw cliƫnten er baat bij hebben. Kasstromen binnen een alimentatierekenprogramma is nieuw. Ongetwijfeld zult u zaken tegenkomen die beter of makkelijker kunnen. We horen graag uw op- en aanmerkingen en nodigen u hierbij uit deze zonder terughoudendheid met ons te delen. Samen met u maken we Split-Online stapje voor stapje beter. En dat geldt ook voor de kasstromen-module.

Tenslotte

De zomervakantie periode is aangebroken. We wensen u een prachtige, ontspannen, herinneringswaardige zomer.
Vanzelfsprekend kunt u ook in deze periode bij ons terecht met uw vragen en opmerkingen. Mocht de telefoon een keer niet worden opgenomen, stuurt u dan graag even een mailtje via het contactformulier. U hebt dezelfde dag een reactie.

Met hartelijke groet,

Split-Online.