Terug

Nieuwsbrief juli 2011

Tarieven per juli 2011

De bijlage juli 2011 behorende bij het rapport Alimentatienormen is gepubliceerd. Split-Online heeft de cijfers erop aangepast. Nieuwe dossiers zullen vanaf nu standaard gebruik maken van deze bedragen. Oude dossiers kunt u aanpassen door bij de personalia de tarieven aan te passen.

Behoefte

De behoefte-berekening is aangepast.
Voorheen kon de huwelijksgerelateerde behoefte alleen worden bepaald aan de hand van de Hof (60%)-methode. Omdat deze methode niet altijd volstaat is de behoefte-berekening uitgebreid met een mogelijkheid de uitgaven te specificeren. Bovenin het scherm geeft u aan welke methode u wilt gebruiken.

Nadat de behoefte is bepaald, dient te worden bepaald in welk deel de alimentatiegerechtigde zelf kan voorzien. Hiervoor diende de verdiencapaciteit zelf te worden ingevuld. T.a.v. de invulling van inkomensafhankelijke ZVW-premie bestond geen duidelijkheid. Dit is eveneens aangepast.
In de nieuwe versie worden de gegevens uit de draagkracht van alimentatiegerechtigde overgenomen in de behoefteberekening.Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met de ZVW-premie.  Indien het inkomen niet overeenkomt met de werkelijke verdiencapaciteit, kunnen de inkomens worden aangepast.

Cursussen

Vermogen en Verdeling 

Split-Online is meer dan een tool om alimentatie te berekenen. Met Split-Online maakt u ook een vermogensopstelling en verdeling. Waardering van vermogensbestanddelen (zoals lijfrenteverzekeringen) en het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden (met niet uitgevoerde periodiek verrekenbeding) kan tot hoofdbrekers leiden.

Met de cursus ‘Vermogen en Verdeling’ verschaft u zich de kennis om u een weg te banen door het oerwoud van regels en uitzonderingen.

De cursus zal worden verzorgd door:

Mr. dr. E.W.J. Ebben
Universitair docent notariële vakken VU-Amsterdam; nmi-mediator.

Cursusdata:

 • Vrijdag 16 september 2011; locatie Utrecht
 • Vrijdag 21 oktober 2011; locatie Barendrecht

Programma

Ochtend

 • Het niet uitgevoerde periodiek verrekenbeding
  • Beleggingsleer – nominaliteitsleer
  • Woning voor het huwelijk eigendom van één van de partners
   • aflossing op lening vanuit gezamenlijk inkomen
   • indirecte aflossing (via premie levensverzekering) vanuit gezamenlijk inkomen
   • verkoop woning en investering overwaarde in een gezamenlijke nieuwe woning
   • overig
  • DGA met lening van BV welke wordt afgelost vanuit het salaris, etc;
 • Casus

Middag 

 • Lijfrenteverzekeringen
  • Verschillende belastingregimes
  • Mogelijkheden van verdelen
  • Waardering van een lijfrenteverzekering
 • Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
  • Fiscale beperkingen t.a.v. verdeling en waardering
 • Casus

Alimentatierekenen

Er zijn nieuwe data bekend voor de cursus alimentatierekenen met Split-Online. De data zijn:

 • Donderdag 15 september 2011; locatie Barendrecht
 •  Donderdag 20 oktober 2011; locatie Utrecht

Aan de hand van jurisprudentie krijgt u inzicht in de toepassing van de tremanormen en situaties waarvoor de tremanormen geen afdoende oplossing bieden.
Door het zelf invoeren van een casus leert u een uitgebreide alimentatieberekening te maken en ervaart u alle ins and outs van het programma Split-Online.

Dossiers verplaatsen

Bij het gebruik van Internet Explorer 9 was het niet mogelijk om dossiers naar de aangemaakte folders te slepen. Dit probleem is met de laatste update verholpen.
Hoe een dossier te verplaatsen wanneer de folder niet in het scherm staat?
Wanneer er zoveel folders zijn gemaakt dat deze onderaan niet meer op het scherm staan dan kunnen de dossiers naar uit zicht staande folders worden gesleept door:

 • de linker muisknop ingedrukt te houden en
 • met het scrollwieltje op de muis het scherm te verplaatsen zodat de gewenste folder in het scherm verschijnt.