Terug

Nieuwsbrief januari 2015

  • Tarieven 2015
  • Alimentatierapport 2015 - KGB
  • Kennisbank
  • Voor ander betaalde hypotheeklasten in draagkrachtloos inkomen kinderalimentatie
  • 2015

 

Tarieven 2015

Zoals u van ons gewend bent rekent u op 1 januari van een nieuw jaar met de tarieven die horen bij dat nieuwe jaar. Zo ook nu. Tarief 2015_Voorlopig is nu Tarief 2015_1 geworden.
In dit geval betekent dat niet alleen dat u met de actuele belastingtarieven rekent, maar tevens met de actuele bedragen uit de alimentatienormen.

Wanneer u een berekening opent die is gemaakt op basis van tarieven 2015_Voorlopig dan zult u kleine verschillen zien in de uitkomsten. Zo stond in 2015_Voorlopig het eigenwoningforfait nog op 0,7% terwijl dit in 2015_1 is aangepast naar 0,75%. Ook de berekening van huur- en zorgtoeslag is geactualiseerd. Daarnaast is de bijstandsnorm en de draagkrachttabel aangepast.

Wijzigingen
De grote wijzigingen zijn al uitgebreid besproken in eerdere nieuwsbrieven (verdwijnen van de aftrek voor kosten levensonderhoud kinderen <21 jr, verdwijnen van de alleenstaande ouderkorting, de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget).
De andere wijzigingen betreffen vooral percentages en grensbedragen. In de systematiek is niets veranderd wat van grote invloed is op het alimentatierekenen.

Alimentatierapport 2015 - KGB

Het rapport alimentatienormen inclusief de bijlage 2015_1 is ruim op tijd gepubliceerd op rechtspraak.nl, zodat we ook de relevante bedragen uit de bijlage konden overnemen.
Vanzelfsprekend hebben we het Rapport Alimentatienormen nauwkeurig bestudeerd. En zijn we met name op zoek gegaan naar passages over het KGB, de alleenstaande ouderkop en de gevolgen voor de zorgkorting.
De behoefte van veel kinderen wordt voor een groot deel ingevuld door het KGB. Het kan zelfs zo zijn dat de behoefte negatief wordt. Graag hadden we iets gelezen over hoe om te gaan met een negatieve behoefte (...dient alimentatiegerechtigde nu een deel van het KGB over te maken aan Alimentatieplichtige?). Hierover wordt echter geen mededeling gedaan.

Een ander probleem is de zorgkorting. Deze wordt berekend over de behoefte van de kinderen (= tabel eigen aandeel -/- KGB). In de Toelichting op het voorstel tot wijziging rapport alimentatienormen pag 11 (zie rechtspraak.nl) staat beschreven hoe men is gekomen tot een percentage van 15% van de behoefte. Deze kwantificering heeft nu geen betekenis meer nu de behoefte van de kinderen zoveel lager wordt. Tenzij de ontvanger van het KGB een deel daarvan overmaakt aan de alimentatieplichtige. Dit zal waarschijnlijk niet gebeuren. Indien er naast kinderalimentatie ook partneralimentatie wordt betaald, dan zal alimentatieplichtige geconfronteerd worden met zeer lage verblijfskosten. Over deze problematiek wordt niets vermeld.
In Split-Online hebben we al de mogelijkheid gemaakt om zelf een bedrag aan zorgkorting in te vullen, waarmee dan gerekend wordt. Wanneer er meer duidelijk is en als daar een programmeerbare oplossing voor te maken is, dan zullen we die natuurlijk direct realiseren.

Kennisbank

Op ons verlanglijstje stond al een lange tijd een kennisbank. Tijd om hier invulling aan te geven is nooit gevonden. Gelukkig hebben we mensen bereid gevonden om hier wel de nodige tijd aan te besteden...
... en dus per 1 januari staat de kennisbank genaamd KENNIS online. KENNIS is een trefwoord gerelateerde kennisbank. Per onderwerp vindt u jurisprudentie, samenvattingen, eventueel artikelen. KENNIS is tot 1 juli van dit jaar gratis toegankelijk. Doe er uw voordeel mee. En laat ons ook graag weten wat u er van vindt. Wat mist u, wat kan beter, wat is goed?

KENNIS zal wekelijks verder worden uitgebreid met artikelen en jurisprudentie.

Voor ander betaalde hypotheeklasten in draagkrachtloos inkomen kinderalimentatie

Voor de ander betaalde hypotheeklasten kunnen kwalificeren als partneralimentatie. Het idee is dan dat deze hypotheeklasten worden opgevoerd bij #138 - alimentatie eerdere ex-partners (zie alimentatierapport #83). De lasten worden zodoende meegenomen in de draagkracht! Hiervoor is in Split-Online bij #138 een speciale regel toegevoegd. Het was eveneens mogelijk deze door te voeren naar de draagkracht voor kinderalimentatie. Feitelijk is dit niet correct, omdat deze extra lasten eventueel meegenomen moeten worden in het draagkrachtloos inkomen.

Met ingang van nu is dat ook mogelijk. Onder de forfaitaire woonlast is een regel toegevoegd waar de netto voor alimentatiegerechtigde woonlast kan worden opgevoerd. De netto woonlast van #138 staat in het scherm genoemd. U hebt de vrijheid elk gewenst maandbedrag in te vullen.

NB:
Hiermee komt de mogelijkheid te vervallen om deze kosten door te voeren in de draagkracht voor kinderalimentatie. Wanneer u tarieven 2015_1 hebt geselecteerd, dan zijn de vinkjes achter #138 verdwenen. Wilt u de vinkjes terug, dan kunt u dat doen door tarieven 2014_2 (of eerder te selecteren).

2015

Van 2014 hebben we veel energie gekregen. Het Split-Online Congres, het toevoegen van enkele grote modules (vermogensopstelling, samengestelde gezinnen), de advocatenberoepsopleiding die voor het keuzevak Personen- & Familierecht heeft gekozen voor Split-Online, en last but not least uw stimulerende, positieve reacties op onze werkzaamheden. Dit alles maakt terugkijken een prettige aangelegenheid. En dat willen we eind 2015 ook kunnen zeggen. Dat betekent dat we ook voor 2015 het nodige zullen toevoegen. De kennisbank is één, een kasstromenmodule is een andere. Daarnaast zien we voldoende mogelijkheden om het werken met Split-Online nog aangenamer te maken.
En we zullen in de eerste week van 2015 de cursus-agenda weer vullen.

We willen u bedanken voor de samenwerking het afgelopen jaar.  Dankzij u wordt Split-Online steeds een stukje beter.

Wij wensen u een enerverend, succesvol en bovenal gezond en vrolijk 2015