Terug

Nieuwsbrief januari 2012

In deze nieuwsbrief:

 • Cijfers 2012
 • Diverse kleine aanpassingen

Cijfers 2012

Het is 2012. Dus kunt u vanaf nu uw berekeningen met de belastingtarieven 2012 maken. Voor de aanpassing van de bijstandsbedragen wachten we het rapport alimentatienormen 2012 af.

De belangrijkste wijzigingen:

 • Een bedrag van € 230 is overgeheveld van de alleenstaande ouderkorting (de vermeerdering voor kinderen jonger dan 16 jaar) naar de inkomensafhankelijke combinatiekorting.  De laatste korting geldt voor kinderen die op 1 januari nog geen 12 jaar zijn, en de eerste  gaat door tot 16-jarige leeftijd. Een echte bezuinig derhalve.
 • De zelfstandigenaftrek kent geen verschillende bedragen meer. De zelfstandigenaftrek bedraagt ongeacht de winst € 7.280.
 • Bij de vrijstelling in box3 vervalt de toeslag voor minderjarige kinderen.

Diverse kleine aanpassingen

We hebben diverse kleine aanpassingen gedaan.

 • In de berekening van het besteedbaar inkomen wordt bij een zelfstandige de ‘inkomensafhankelijke, op aanslag betaalde, zvw-premie’ in mindering gebracht.
 • Mogelijkheid om via een specificatie-icoon de bijstandsnorm aan te passen. Het is mogelijk een willekeurig bedrag op te geven.
 • Mogelijkheid om via een specificatie-icoon de draagkrachtpercentages aan te passen. Het is mogelijk een willekeurig percentage op te geven. Deze mogelijkheden zullen waarschijnlijk niet vaak worden gebruikt, maar mocht het nodig zijn, dan kan het vanaf nu.
 • In personalia is het veld datum van echtscheiding toegevoegd
 • Er is een tussentelling toegevoegd na tremanorm 117. Inkomen na aftrek inkomensheffing. Hierdoor is het duidelijker hoe het besteedbaar inkomen tot stand komt.
 • Ouderen en alleenstaande ouderenkorting is toegevoegd bij de heffingskortingen.

We zullen ook in 2012 er weer alles aan doen om Split-online verder te verbeteren. Uw opmerkingen hierbij zijn onmisbaar, dus …
Hebt u suggesties, laat het ons weten, want Split-Online wordt steeds iets beter door de door u aangedragen suggesties en verbeterpunten.

Met vriendelijke groet,

Supportteam Split-Online.