Terug

Nieuwsbrief februari 2015

Enkele kleine aanpassingen...

...die wel genoemd moeten worden.

Kindgebonden Budget (KGB) ten tijde van samenwonen
Het KGB ten tijde van samenwonen kon worden ingevuld bij #119 in het scherm Besteedbaar AP (BAP). Het KGB wordt berekend aan de hand van het door u ingevulde gezamenlijke verzamelinkomen. In Split-Online wordt een suggestie gegeven van dit gezamenlijke verzamelinkomen. Het gesuggereerde gezamenlijke verzamelinkomen dient nog gecorrigeerd te worden met hypotheekrente en aan eerdere ex-partner betaalde partneralimentatie (indien van toepassing). Aangekomen bij #119 BAP is het inkomen van AG nog niet ingevuld en om een goede suggestie te krijgen moest u dus eerst naar BAG en dan weer terug naar BAP. Geen logische flow.
We hebben dit verbeterd door het invullen van het gezamenlijke inkomen tbv het 'KGB tijdens samenwonen' in te vullen bij #119 BAG. De suggestie geeft dan gelijk het gezamenlijke inkomen van AP en AG weer.

Extra mogelijk plaatsen van KGB
In het scherm KINDEREN kon u de keuze maken om de alleenstaande ouderkop (AOK) in de kosten kinderen of in de draagkracht op te nemen. We hebben hier de mogelijkheid aan toegevoegd het volledige KGB dus inclusief AOK op te nemen in de draagkracht.
Dit hebben we gemaakt op uw verzoek.

Netto Besteedbaar na huwelijk (NAP / NAG)
In het besteedbaar inkomen na scheiden wordt bij AP de belastingteruggave op grond van de partneralimentatie weergegeven. Bij de AG wordt weergegeven hoeveel de netto partneralimentatie in het besteedbare inkomen bedraagt. Deze bedragen staan zowel in het scherm als in de print.