Terug

Nieuwsbrief februari 2012

In deze nieuwsbrief

  • Aanpassing Vermogensopstelling
  • Cursus alimentatierekenen 23 februari te Vianen; 29 maart te Barendrecht
  • Volgende update

Aanpassing Vermogensopstelling

Bij de vermogensopstelling hebben we een aantal velden toegevoegd. Dit zijn de velden ‘Te verrekenen’ bij privé vermogens, de mogelijkheid om standpunten van de man en de vrouw toe te voegen en naar bijlagen te verwijzen.
Door deze toevoegingen is het mogelijk om bij rechtbanken die geen vorm-eisen hebben een overzichtelijke vermogensopstelling te overleggen.
Voor zover ons bekend heeft rechtbank ’s Gravenhage een eigen PDF-formulier en rechtbank Maastricht een eigen excel-sheet en werken veel rechtbanken (nog) min of meer vormvrij.
Rechtbank ’s Hertogenbosch ziet de vermogensopstelling graag landscape op een A4 geprint als Model A (Verdeling) dan wel Model B (Verrekening). We hebben deze modellen als print-optie toegevoegd.

We denken dat u hierdoor efficienter met Split-online kunt werken.
Mocht u echter na gebruik van de vermogensopstelling van mening zijn dat u nog wat mist (bijvoorbeeld een bepaald invoerveld of een ander, door een rechtbank voorgeschreven verdelingsmodel), laat het ons dan weten.
We zullen dan uiteraard ons best doen om Split-online hier op aan te passen.

Cursus alimentatierekenen 23 februari te Vianen; 29 maart te Barendrecht

Op 23 februari zal te Vianen en op 29 maart te Barendrecht de cursus alimentatierekenen worden gegeven. U kunt zich aanmelden via het contactformulier op www.Split-Online.nl.

Aan de hand van jurisprudentie krijgt u inzicht in de toepassing van de tremanormen en situaties waarvoor de tremanormen geen afdoende oplossing bieden.
Door het zelf invoeren van een casus leert u een uitgebreide alimentatieberekening te maken en ervaart u alle ins and outs van het programma Split-Online.

Voor meer informatie en aanmelden voor een cursus gaat u naar www.Split-Online.nl.
De cursussen van Split-Online zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten en het NMI.

Volgende update

Zoals u merkt blijven we Split-Online verbeteren met grote en kleine veranderingen.

Bij de volgende update zullen we o.a.

  • de mogelijkheid maken om voor de berekening van het besteedbaar inkomen t.b.v. de huwelijks gerelateerde behoefte (BAP/BAG) en de draagkrachtberekening (DAP/DAG) verschillende tarieven te hanteren. Tevens zullen we een veld toevoegen bij kosten kinderen, zodat de leeftijd van de kinderen bepaald wordt (en gefixeerd) ten tijde van de scheiding. Door deze toevoeging kan een (her)berekening in één dossier worden gemaakt.
  • Een aantal specificaties toevoegen. U kunt hierbij in ieder geval rekenen op TN41 (loon) en TN60 (Jaaropgave), zodat op eenvoudige wijze de inkomens van meerdere werkgevers ingevoerd kunnen worden.

Heeft u suggesties, laat het ons weten, want Split-Online wordt steeds iets beter door de door u aangedragen wensen en verbeterpunten.

Met vriendelijke groet,

Supportteam Split-Online.