Terug

Nieuwsbrief februari 2011

3 februari 2011

Nieuwsbrief - Split-Online t.o.v. INA

Het doet ons veel plezier te mogen constateren dat veel eerste kennismakingen met Split-online resulteren in nieuwe enthousiaste gebruikers.
Veel gebruikers die thans kennismaken met Split, hebben hiervoor gewerkt met Elsevier INA. Wij hebben vernomen dat Split-Online dan ook nog wel eens wordt vergeleken met INA en dat er wordt geconstateerd dat er kleine uitkomstenverschillen zijn. Wij hebben tijdens de ontwikkeling van Split-Online de resultaten steeds afgezet tegen de resultaten van INA. Meestal zijn deze gelijk; echter niet in alle gevallen …

We hadden Split-online natuurlijk wel zo kunnen maken dat de uitkomsten precies gelijk zijn, maar dat zou indruisen tegen belastingwetgeving of de alimentatienormen. In plaats daarvan geven we hieronder aan wat de verschillen zijn tussen Split-online en INA. Mocht u er mee te maken krijgen, dan kunt u de verschillen in uitkomsten verklaren.
De verschillen bestaan per 1-2-2011.

Jusvergelijking:

INA houdt geen rekening met de door de werkgever af te dragen ZVW-premie. Deze wordt wel meegenomen in het inkomen, maar wordt niet meer afgetrokken. In 2010 zat deze nog in het draagkrachtloos inkomen (124d), maar sinds 2011 niet meer. Split-online neemt de ZVW-premie uiteraard wel als kosten mee (ze worden apart vermeld in de jusvergelijking). INA is dit vergeten en is incorrect op dit punt.

Draagkrachtvergelijking:

INA gebruikt voor een draagkrachtvergelijking om te komen tot een verdeling van kinderkosten de draagkracht tbv partneralimentatie (60%) voor de alimentatiegerechtigde en de draagkracht tbv kinderalimentatie (70%) voor de alimentatieplichtige. Split-online rekent uiteraard met de draagkracht die hoort bij kinderalimentatie (70%) voor beiden.

Winst uit onderneming:

Wanneer de zelfstandigenaftrek hoger is dan de winst, dan rekent INA met een negatieve belastbare winst. Sinds 2010 kan de zelfstandigenaftrek echter niet meer leiden tot een negatieve winst voor belasting (de niet gebruikte zelfstandigenaftrek wordt doorgeschoven naar volgende jaren). Bij Split-online wordt in die situatie de belastbare winst op nihil gezet.

Buijs-methode:

Er kan een verschil ontstaan bij de brutering van de partneralimentatie. Oorzaak is gelegen in het feit dat INA de aftrekpost voor kinderen niet correct meeneemt, waardoor wordt gerekend met een foutief verzamelinkomen. Het verzamelinkomen bij INA is te hoog, waardoor in sommige gevallen gerekend wordt met een te hoog percentage IB.
Dit verschil wordt zichtbaar wanneer net onder de grens van de 4e schijf moet worden gebruteerd.

Het betreft zodoende verschillen waarmee u regelmatig te maken kan krijgen. Een draagkrachtvergelijking is in bijna elke echtscheiding met kinderen van toepassing …