Terug

Nieuwsbrief december 2011

In deze nieuwsbrief:

 • Overstap-abonnement
 • Co-ouderschap zonder kinderrekening
 • Volgende update

Overstap-abonnement

Split-online kent sinds kort het ‘Overstap abonnement’. Door gebruik te maken van het overstap-abonnement kunt u gelijk aan de slag met Split-online. We factureren echter slechts het deel van 2012 nadat het oude abonnement is afgelopen. Wanneer bijvoorbeeld een Aliment of INA-abonnement doorloopt tot mei 2012, factureren wij alleen de periode van juni t/m december. Zo kunt u gelijk prettig werken met Split-online zonder dubbele kosten. We vragen u wel een kopie van het bestaande abonnement te mailen (support@split-online.nl).

Co-ouderschap zonder kinderrekening

Bij co-ouderschap zijn lang niet alle ouders gecharmeerd van een kinderrekening waarvan de door hen benoemde kosten worden voldaan. Er zijn ouders waarvan de kinderrekening een bron van ergernis is en daarmee de andere afspraken van het co-ouderschap onder druk zet. Natuurlijk mag een beperking in software niet de ideale oplossing in de weg staan. Reden voor ons om Split-online aan te passen.

U hebt nu de gelegenheid de gevolgen van het co-ouderschap inzichtelijk te maken met kinderrekening (gedeeltelijk via kinderrekening of volledig via kinderrekening) of zonder kinderrekening.

De schermindeling is enigszins aangepast.
Het bovenste deel is hetzelfde gebleven. Het alimentatieschema co-ouderschap heeft een andere opbouw gekregen.

Na de verdeling van de dagen over beide ouders volgt nu:

 • Keuze van co-ouderschap met of zonder kinderrekening
 • Overzicht van het budget voor kinderkosten. Het budget bestaat uit de draagkracht van beide ouders en de kinderbijslag.
 • Daarna worden de kosten van het co-ouderschap uitgesplitst. Eerst worden de ‘kosten in de eigen huishouding’ getoond. Deze kosten bestaan uit: dagelijkse kosten (eten, drinken), vakantie budget (reservering voor vakantie leidt tot een evenwichtiger co-ouderschap) en de huisvestingskosten (voor zover deze volgens de alimentatienormen worden toegerekend aan de kinderen).
 • Na de ‘kosten  in de eigen huishouding’volgen de ‘kindgebonden kosten’. De ‘kindgebonden kosten’kunnen onbeperkt worden gespecificeerd. Indien is gekozen voor ‘co-ouderschap zonder kinderrekening’ dan vult u het totaal van de kosten in. Deze kunnen vervolgens worden verdeeld over beide ouders (deze methodiek is dezelfde als bij de vermogensopstelling).
 • Bij de specificatie van de kindgebonden kosten is zichtbaar welk deel van het budget nog niet is gespecificeerd. Wanneer met een kinderrekening wordt gewerkt, dan kan ervoor worden gekozen om de vrije bestedingsruimte / niet gespecificeerde kosten te verdelen over beide ouders. De verdeling vindt plaats op basis van het aantal dagen dat de kinderen bij de ouders verblijven.

Indien zonder kinderrekening wordt gewerkt, dan kan de vrije bestedingsruimte / niet gespecifeerde kosten als extra kostenpost worden toegevoegd en vervolgens naar eigen inzicht worden verdeeld over de ouders.

 • Na de specificatie van de kindgebonden kosten volgt een samenvatting. De samenvatting geeft in het kort de verdeling van het budget voor de kinderkosten weer.

TIP:

Bij het opvoeren van de kindgebonden kosten kan het gebeuren dat er een tekort ontstaat. Een te kort ten aanzien van de kindgebonden kosten is niet wenselijk. De kosten worden opgegeven door de ouders en deze worden dus zeker gemaakt. Zeker wanneer gebruik wordt gemaakt van een kinderrekening kan een tekort aanleiding zijn voor (maandelijkse) discussie. Wanneer na het invullen van de kindgebonden kosten blijkt dat de kosten (kosten in de huishouding + kindgebonden kosten) hoger zijn dan de draagkracht + kinderbijslag, dan kunt u dit op 2 manieren oplossen.

 1. Indien er voldoende draagkracht is, kunt u de kosten van de kinderen handmatig verhogen. De kosten in de eigen huishouding blijven gelijk, zodat er vanzelf meer ruimte komt voor de kindgebondenkosten. Of …
 2. Indien er onvoldoende draagkracht is, of cliënten wensen de kosten niet te verhogen, dan kunnen de kosten in de eigen huishouding worden aangepast. Het vakantiebudget, of de huisvestingskosten kunnen worden verlaagd, waardoor meer ruimte ontstaat voor de kindgebonden kosten.

Volgende update

Zoals u merkt blijven we Split-Online verbeteren met grote en kleine veranderingen.
We gaan nu verder met de laatste hand leggen aan de tarieven 2012, zodat u per 1 januari in ieder geval met de juiste fiscale gegevens werkt. Eventuele wijzigingen in de alimentatienormen worden wat later bekend en doorgevoerd.

Heeft u suggesties, laat het ons weten, want Split-Online wordt steeds iets beter door de door u aangedragen suggesties en verbeterpunten.
Met vriendelijke groet,

Supportteam Split-Online.