Terug

Nieuwsbrief april 2015

  • De onverdeelde woning wizard
  • Overige aanpassingen
  • Congres 2015 krijgt vorm

De onverdeelde woning wizard

We krijgen regelmatig een vraag over het invullen van de rente en het eigenwoningforfait ingeval de woning onverdeeld blijft. Alvorens wij deze vraag kunnen beantwoorden zullen wij vervolgens een aantal vragen moeten stellen om de situatie in kaart te brengen. Dit is automatiseerbaar....en dus hebben we dat gedaan.

Bij #82 vindt u de "onverdeelde woning wizard".
U hoeft slechts enkele vragen te beantwoorden en Split-Online geeft de suggestie voor het invullen van de berekening. Vanzelfsprekend kan de suggestie met een klik op de knop worden overgenomen in de berekening.
We denken met deze toevoeging het invullen van de onverdeelde woning wat makkelijker te hebben gemaakt.

NB: Wanneer er sprake is van dubbele woonlasten, is het mogelijk redelijk dat de draagkracht voor kal op basis van de werkelijke woonlast wordt bepaald. Het invullen van de werkelijke woonlast i.p.v. de forfaitaire woonlast gaat niet automatisch. Wel kunt u bij #123 zien wat de werkelijke woonlast, de forfaitaire woonlast en het verschil tussen beide is.

Overige aanpassingen

Aftrek van de helft van het tekort in draagkracht van de zorgkorting...nu naar rato van de zorgkorting.
Een tekort in draagkracht wordt gelijkelijk verdeeld over verzorgende- en niet verzorgende ouder. Voor de niet verzorgende ouder betekent dit dat de helft van het tekort van de zorgkorting wordt afgetrokken. Tot nu was het zo dat 50% van het tekort werd gedeeld door het aantal kinderen. Voor ieder kind werd zodoende dezelfde korting toegepast. Dit gaat in de meeste gevallen wel goed. Echter ... wanneer voor een kind geen zorgkorting geldt, dan valt er geen korting af te trekken. Wanneer er 3 kinderen zijn, waarvan voor 2 kinderen een zorgkorting is berekend en voor 1 kind niet, dan zal de helft van het tekort gedeeld door 3... bij 2 kinderen in mindering worden gebracht (2/3 dus). Hierdoor draagt de verzorgende ouder nog meer van het tekort in draagkracht.

We hebben dit aangepast door de helft van het tekort in zorgkorting te verdelen naar rato (zorgkorting kind / totale zorgkorting x tekort). Wanneer voor een kind geen zorgkorting wordt berekend, wordt er zo ook geen tekort aan toegerekend.

NB: In geval van een tekort in draagkracht en een zorgregeling waarbij voor een kind geen zorgkorting geldt, zal er een wijziging in de berekening optreden.

Scherm behoefte - een extra veld - behoefte berekenen zonder rekening te houden met aandeel in de kinderkosten
In het scherm Behoefte hebben we extra veld toegevoegd, waar de kosten van de kinderen tijdens het huwelijk kunnen worden ingevuld. Het geeft de mogelijkheid om in voorkomende gevallen te kunnen afwijken van de berekende kosten.

Voor het bepalen van de behoefte van AG wordt standaard het eigen aandeel dat AG in de kinderkosten heeft bij de behoefte volgens de hofmethode geteld. Het deel van het inkomen dat wordt besteed aan de kinderen is immers niet meer beschikbaar voor het voorzien in eigen behoefte. Rechtbanken tellen in de berekeningen, naar wij begrijpen en hebben gezien, het eigen aandeel niet op bij de behoefte.  We geven nu bij de berekening van de behoefte de keuze dit eigen aandeel wel of niet mee te nemen. We zijn van mening dat de berekening beter is, wanneer het eigen aandeel wel bij de behoefte wordt opgeteld. Het vinkje staat dus standaard aan.

Congres 2015 krijgt vorm

Het aantal aanmeldingen voor het Congres 2015 bedraagt momenteel 170. En dat terwijl er minder dan niks bekend was, Tijd om daar zo langzamerhand verandering in te brengen.
Wat is bekend:

Locatie: evenals vorig jaar: Het Muntgebouw te Utrecht

Maximum inschrijvingen: 300

Programma:

  • Drijfveren...een interactieve sessie waarbij u inzicht krijgt in drijfveren en te weten gaat komen waarom het zo geweldig fijn is te weten wat je drijfveer is. Drijfveren wordt verzorgd door drs. Monique Schouten. Op de site kunt u zeer binnenkort meer informatie vinden.
  • Kasstromen..momenteel zijn we hard aan het werk met een module om kasstromen uit het verleden inzichtelijk te maken en een prognose kasstroom te produceren op basis waarvan iets gezegd kan worden over de mogelijke capaciteit alimentatie te kunnen betalen in de toekomst. De module Kasstromen zal voor het eerst gepresenteerd worden op het congres. Theorie wordt praktijk... spreker(s) bijna bekend...
  • Actualiteiten... trends... ze zullen zeker aandacht krijgen.

Hopelijk is locatie en programma geen reden om af te melden, sterker nog...heeft u zich nog niet aangemeld voor het congres...het kan nog...
Direct naar aanmelden congres>>

We denken dat we met de wijzigingen Split-Online weer iets beter hebben gemaakt. Een aantal wijzigingen is tot stand gekomen na uw opmerkingen. Blijft u ze maken. Samen komen we steeds een stapje verder.