Terug

Nieuwsbrief april 2011

In deze nieuwsbrief:

  • Ziektekosten DGA
  • Kinder- en Partneralimentatie
  • Jus-vergelijking
  • Vermogensopstelling

Ziektekosten DGA

Meestal  betaalt de BV de inkomensafhankelijke ZVW-premie voor haar directeur. Dit kan worden aangegeven door op de specificatie-icoon (specificatie) achter TN57a te klikken en DGA aan te vinken. Split-online rekent dan met het verlaagde percentage van 5,65%. Het kan echter ook voorkomen dat de BV niet de premie betaalt, maar dat er sprake is van een netto inhouding. Split-online is zo aangepast dat u deze situatie ook makkelijk kunt tackelen.
Wanneer u in de specificatie aangeeft dat het een DGA betreft en dat de ZVW-premie € 0,00 bedraagt, dan berekent Split-online bij TN124e automatisch de netto in te houden premie.
Bij TN124e (op aanslag betaalde premie ZVW) was het tot nu niet mogelijk zelf een bedrag in te vullen. Dit hebben we gewijzigd. Achter TN124e vindt u nu een specificatie-icoon (specificatie). Wanneer u daar op klikt ziet u over welk inkomen de ZVW-premie is berekend. Tevens is het mogelijk om deze te overschrijven met een zelf in te vullen bedrag.

Kinder- en Partneralimentatie

In Split-online werd al rekening gehouden met de posten die wel en niet worden meegenomen in het draagkrachtloos inkomen voor kinder- en partneralimentatie. Zowel op het scherm als in de print is dit aangepast. De posten die worden meegenomen in het draagkrachtloos inkomen t.b.v partner- en kinderalimentatie staan naast elkaar en kunnen individueel worden aangevinkt. U hebt nu dus een duidelijk overzicht van de opbouw en de mogelijkheid dit naar eigen inzicht aan te passen.

Jus-vergelijking

In de jus-vergelijking wordt nu rekening gehouden met de ZVW-premie die de alimentatiegerechtigde dient af te dragen over de partneralimentatie. Door deze aanpassing zal de uitkomst bij Bruto – Netto van de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde gelijk zijn (tenzij er sprake is van een korting vanwege een onredelijke woonlast; hiermee wordt in Bruto – Netto geen rekening gehouden).

Vermogensopstelling

De vermogensopstelling is aangepast. U kunt een standaard vermogensopstelling genereren (de kans op het vergeten van posten wordt kleiner). Er is onderscheid gemaakt tussen Activa en Passiva. De bedragen vult u allemaal positief in… echter wanneer u bijvoorbeeld de hypotheek bij de activa wilt opvoeren dient u een ‘-‘teken voor het bedrag te typen.
Tenslotte kunnen de subbestanddelen individueel worden toebedeeld.

Overig

- Vakantiegeld over uitkering sociale verzekering werd niet berekend. Dit is aangepast.
- Zowel in het scherm als in de print is de kop ‘Draagkracht’ toegevoegd bij TN137.

We bedanken u voor de opmerkingen die u hebt gemaakt waardoor we Split-online verder hebben kunnen verbeteren.
Supportteam Split-Online.nl