Terug

Nieuwsbrief september-II 2016

  • Weergave onverdeelde woning!!!
  • Aanpassen draagkracht (#137)
  • Aanmelden voor het congres

Weergave onverdeelde woning!!!

We krijgen regelmatig de vraag waarom er woonlasten staan genoemd bij de AG wanneer AP de rente voor AG betaalt. Het antwoord hierop luidt dat in het besteedbaar inkomen van de AG ook de fictief ontvangen partneralimentatie (PAL) staat genoemd. Deze wordt via de fictieve woonlast gecompenseerd. Een antwoord geven is één ding, proberen Split-Online aan te passen waardoor het verhaal van de onverdeelde woning eenvoudiger verteld kan worden is wat anders. We hebben gekozen om dat andere te doen.

De wijziging:
Bij #113 wordt al het inkomen waarover belasting wordt betaald bij elkaar opgeteld. Dus ook de fictief ontvangen PAL. In plaats van door te rekenen met dit inkomen, wordt deze fictieve PAL van het inkomen afgetrokken. Het resterende inkomen is derhalve het bruto inkomen dat daadwerkelijk wordt ontvangen. Deze aftrek is zichtbaar gemaakt met een extra regel.
Dit betekent dat aangekomen bij #121 de fictief ontvangen PAL niet meer is opgenomen in het besteedbare inkomen. Dit heeft vervolgens weer als consequentie dat de fictieve door AG betaalde hypotheekrente ook niet moet worden overgenomen bij #123. Ook in de schermen Bruto - Netto na scheiding (NAP/NAG) vindt u de woonlast niet meer terug.
We zijn van mening dat deze weergave beter aansluit bij de beleving van uw cliënten en dat hierdoor de berekening sneller en eenvoudiger is uit te leggen.

NB1:
Nu bij #123 de fictief betaalde hypotheekrente niet meer wordt opgenomen (woonlasten € 0,00 aangevuld met eventueel eigenaarslasten) kan het in de bijstandsnorm begrepen bedrag van € 229 niet meer worden afgetrokken. Voorheen gaf in een dergelijke situatie Split-Online dan een bedrag van € 0,00 weer i.p.v. een negatieve woonlast. Dit hebben we aangepast. Wanneer de werkelijke woonlast minus de basishuur (€ 229) negatief uitkomt, dan wordt vanaf nu het negatieve bedrag weergegeven. Dit is overeenkomstig de berekening van de rechtbanken. We hebben de basishuur wel flexibel gemaakt, zodat u dit indien gewenst kunt aanpassen.

NB2:
Wanneer wordt gekozen om met de werkelijke woonlast te rekenen i.p.v. de forfaitaire woonlast, dan zult u bij degene die de woning bewoont zonder hypotheekrente te betalen toch een woonlast zien bij hypotheekrente. Het bedrag dat daar staat is de IB over het eigenwoningforfait en de IB over de PAL in natura (verstrekking van huisvesting). De IB over de verstrekte huisvesting wordt in Split-Online beschouwd als huisvestingskosten! 

NB3:
Voor de berekening van kinderalimentatie (KAL) wordt geen rekening gehouden met het fiscaal voordeel eigen woning bij het bepalen van het besteedbare inkomen.
Stelt u zich de situatie voor waarin de AG de volledige hypotheekrente betaalt voor de AP. AG bewoont de woning; AP heeft de woning verlaten. AG trekt in de aangifte de hypotheekrente voor AP af als PAL (De vraag is of deze PAL daadwerkelijk aftrekbaar is. Feitelijk kan er niet gesproken worden van een op het familierecht gebaseerde onderhoudsverplichting. We hebben echter ook vaak vernomen dat dit wel in aangiftes is verwerkt en geaccepteerd...hetgeen niet alles zegt, omdat niet bekend is of de aangifte ook is beoordeeld door de belastingdienst!).
In ieder geval, wanneer bij de AG de voor AP betaalde hypotheekrente als PAL wordt afgetrokken (handmatig invoeren <> onverdeelde woningwizard merkt die rente standaard als box 3 lening aan), dan zal AP deze moeten bijtellen. Wanneer de AP de woning niet langer dan 2 jaar geleden heeft verlaten, dan staat tegenover de bijtelling van de PAL de aftrek van de hypotheekrente. Omdat voor de berekening van de KAL geen rekening wordt gehouden met de eigen woning, wordt bij de bepaling van het inkomen t.b.v. de KAL zowel de bijtelling van de PAL als de aftrek van de hypotheekrente volledig buiten beschouwing gelaten. Echter....wanneer deze situatie langer dan 2 jaar duurt, verhuist bij AP zijn deel van de lening naar box 3 en vervalt de renteaftrek. De AP dient echter nog steeds de PAL bij te tellen. Zonder compensatie van de hypotheekrente, wordt er dus belasting betaald over de fictief ontvangen PAL. In dat geval neemt Split-Online wel de PAL mee voor de berekening van de te betalen inkomstenbelasting. De draagkracht wordt dan dus lager. Bij #113 (totaal inkomsten waarover belasting wordt betaald) wordt de fictief ontvangen PAL weer afgetrokken. Bij #123 (woonlasten) wordt de fictief betaalde hypotheekrente niet weergegeven.

De onverdeelde woning blijft lastige materie. We denken dat we met de gewijzigde weergave het iets inzichtelijker hebben gemaakt.

Aanpassen draagkracht (#137)

Het was al mogelijk om via de specificatie de draagkracht voor PAL en KAL aan te passen. Het was echter niet mogelijk aan te geven waarom de aanpassing is gedaan. Dit is wel geregeld. Bij #140 vindt u nu een notitie-icoontje, zodat u een notitie kunt maken bij de draagkracht. Daarnaast hebben we de mogelijkheid gecreëerd om direct onderhoudsverplichtingen toe te voegen die van de draagkracht worden afgehaald. Hierbij moet u denken aan onderhoudsverplichtingen uit eerdere relaties die niet gewijzigd gaan worden. De draagkracht kan dan worden aangepast zonder dat u gebruik hoeft te maken van de module Samenloop/Samengestelde gezinnen.

Aanmelden voor het congres

Met meer dan 300 aanmeldingen op dit moment voor het Split-Online Congres 2016 belooft het al gezellig druk te worden. Wanneer u zich nog aan wilt melden...er is nog plaats. Wacht u niet te lang. Overigens, wanneer u iemand wilt uitnodigen met u mee te gaan die geen of nog geen Split-Online gebruikt dan is daar geen enkel bezwaar tegen. Graag wel aanmelden.

Voor aanmelden klikt u hier>>

We danken u voor uw vragen en opmerkingen. Hierdoor kunnen we Split-Online steeds weer iets beter maken.
Graag tot ziens op het Congres.

Met vriendelijke groet,
Split-Online Supportteam