Terug

Nieuwsbrief november 2015

  • Bijna 2016
  • KGB in de berekening van de draagkracht

Bijna 2016

Alweer eind november. 2016 komt bijna in beeld. Terugblikken en vooruitblikken is al mogelijk.
2015 was wederom een bijzonder jaar. Voldoende ontwikkelingen om druk mee te zijn. Het meest in het oog springend daarbij natuurlijk de verwerking van het KGB en in het bijzonder de AOK. Bijna een jaar lang heeft dit de gemoederen bezig gehouden. Daarnaast is het wetsvoorstel voor kinderalimentatie ingediend en een wetsvoorstel voor partneralimentatie.
De redactie van, onze per 1 januari van dit jaar gelanceerde kennisbank, KENNIS heeft zich kunnen bewijzen en uitleven. En dat heeft ze gedaan. In korte tijd is KENNIS uitgegroeid tot een veel geraadpleegd, uiterst actueel medium voor een ieder die alles wil weten van alimentatie.

Sdu heeft besloten te stoppen met het uitgeven van de AlimentatieRekenDisk (ARD) en hebben Split-Online benaderd om het alternatief te zijn voor hun cliënten. Daar zijn we trots op. En vanzelfsprekend zijn de gebruikers van de ARD van harte welkom bij Split-Online. We zullen ons uiterste best blijven doen om een waardig alternatief te zijn.

Voor u kan het ook van belang zijn om terug te blikken en vooruit te kijken. Is het abonnement dat u hebt nog van toepassing. Is het incidentele maandabonnement zo vaak gebruikt dat een jaarabonnement voordeliger was? Of is Split-Online zo sporadisch gebruikt, dat een maandabonnement voordeliger was geweest. En wat verwacht u voor 2016. Mocht u Split-Online in 2016 niet meer nodig hebben, vergeet u dan niet om tijdig op te zeggen (voor 1-1-2016) of uw abonnement om te zetten naar een maandabonnement.

Kloppen tenaamstelling en adres? U kunt uw gegevens aanpassen via: Overig - Gegevens wijzigen!

Voor 2016 blijft de prijs van Split-Online en KENNIS onveranderd. Vanaf 2017 zullen we de prijs indexeren. Vanzelfsprekend met hetzelfde percentage als waarmee onderhoudsverplichtingen worden geïndexeerd. Duidelijkheid voor alles.

KGB in de berekening van de draagkracht

Zoals aan aangestipt in 'Bijna 2016': Er is duidelijkheid over het KGB. Op 9 oktober heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de verwerking van het KGB en de zgn. alleenstaande ouderkop (AOK). Volgens de uitspraak dient het gehele KGB (dus incl AOK) te worden opgenomen in het inkomen. Het KGB heeft dan dus invloed op de draagkracht.

Alle onduidelijkheid uit de wereld? Nee!

De Hoge Raad heeft geantwoord op de vraag of het KGB van de behoefte van de kinderen moet worden afgetrokken, of dat het KGB (of alleen de AOK) dient te worden meegenomen in het inkomen ter bepaling van de draagkracht. De Hoge Raad heeft deze vraag dan ook ten behoeve de berekening van kinderalimentatie (KAL) beantwoord.
Vervolgens rijst de vraag hoe het dan zit met partneralimentatie (PAL). Dient het KGB ook te worden meegenomen bij de bepaling van de behoeftigheid van de ex-partner. De meningen zijn hierover verdeeld.

Het heeft ons logisch geleken om het KGB ook mee te nemen in het inkomen voor de bepaling van PAL. Immers, vanwege het draagkrachtruimte-% en de draagkrachtvergelijking wordt slechts een deel van het KGB besteed aan de kinderen. De rest komt dan dus ten goede aan de ex-partner. (Ons inziens) logisch om het dan ook als inkomen mee te nemen t.b.v. de bepaling van PAL. Immers, mocht de PAL worden beperkt door bijvoorbeeld de JUS-vergelijking, dan zou in het geval het KGB niet wordt meegenomen in het inkomen voor PAL de AG toch een (aanzienlijk) grotere vrij te besteden ruimte hebben dan de AP. Vanzelfsprekend kan is het ook van invloed op de behoeftigheid.
In Split-Online wordt het KGB dus ook meegenomen voor het bepalen van de PAL.

NB: Dit wijkt af van de wijze waarop de meeste rechtbanken momenteel rekenen!!!!!! In de rekensoftware waarmee de meeste rechtbanken rekenen wordt het KGB alleen meegnomen bij het besteedbaar inkomen voor het bepalen van KAL.

Afwachten of de expertgroep alimentatienormen hier een richtlijn voor geeft in het eerstkomende rapport. En zo blijft ook na 5 december ons hart vol verwachting kloppen.

Tenslotte

We wensen u reeds een prachtige decembermaand.
We danken u voor het gebruik van Split-Online en de vele suggesties die dat heeft opgeleverd om Split-Online aan te passen.
Voor 2016 hebben we weer de nodige projecten gepland om Split-Online nog efficiënter en/of gebruiksvriendelijker te maken. Blijft u uw opmerkingen maken, want zo maken we samen Split-Online stapje voor stapje beter.

Met hartelijke groet,

Supportteam Split-Online.