Terug

Nieuwsbrief mei 2018 AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In verband met de AVG die per 25 mei 2018 van kracht is, hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld inzake de verplichtingen die Verantwoordelijke (u) en Wederpartij (XS 2 Knowledge b.v.) hebben.
U kunt de Verwerkersovereenkomst downloaden in het scherm Overig - Gegevens Wijzigen. De vermelde gegevens worden overgenomen in de Verwerkersovereenkomst. Mochten deze niet correct zijn, dan kunt u die eerst wijzigen.
Indien u akkoord gaat met de Verwerkersovereenkomst, dan ze we graag een getekend exemplaar retour (te mailen naar support@split-online.nl)
Indien u wijzigingen wenst voor te stellen, dan zien we die graag tegemoet.

Tevens hebben we in verband met de AVG onze Algemene Voorwaarden geupdate. De Algemene Voorwaarden vindt u eveneens in het scherm Overig - Gegevens Wijzigen.

Door deze verwerkersovereenkomst aan te bieden, zorgen we er op effectieve en efficiƫnte wijze voor, dat zowel u als wij AVG-proof zijn.

Hebt u vragen? Aarzelt dan niet contact met ons op te nemen.

Het Supportteam Split-Online