Terug

Nieuwsbrief juli 2017

KGB en Partneralimentatie

Het wordt er niet makkelijker op!

Op 7 juli jl. heeft de Hoge Raad beslist op de prejudiciële vragen welke waren gesteld door het Hof Den Haag. De vraag was wat er moest gebeuren met het KGB bij het bepalen van de behoefte van de AG. Moet het KGB worden beschouwd als inkomen dat voorziet in een deel van de behoefte, of moet het KGB worden beschouwd als een aanvullende inkomensafhankelijk en ondersteunende maatregel die voor het bepalen van de behoefte van de AG buiten beschouwing moet worden gelaten.

De Hoge Raad heeft beslist dat het KGB buiten beschouwing moet blijven bij het bepalen van PAL. Met de uitspraak is aangesloten bij een eerdere uitspraak van de Hoge Raad waarin werd beslist dat huurtoeslag en zorgtoeslag geen inkomensbestanddelen zijn.
Op KENNIS vindt u de uitspraak en een verhelderende blog door Rob van Coolwijk.

De uitspraak betekent dat voor de berekening van KAL het KGB wel wordt meegenomen in het inkomen en dat dat voor de berekening van PAL buiten beschouwing blijft. Voor de AG wordt het KGB dus niet meegenomen bij het bepalen van de JUS en de behoefte. Wanneer de AP tevens de verzorgende ouder is, dan blijft het KGB buiten het inkomen voor het bepalen van de draagkracht voor PAL.

Nog steeds is de draagkracht in de meeste gevallen de beperkende factor. Maar steeds vaker wordt de hoogte van de alimentatie bepaald door de JUS. Nu het KGB buiten de berekening blijft voor de berekening van de PAL, zal de AG zomaar honderden euros meer te besteden hebben dan de AP.
De reden hiervoor is dat slechts een klein deel van het KGB daadwerkelijk aan de kinderen wordt besteed.

Stel dat het KGB € 400,- per maand bedraagt. Dan wordt daarvan 30% besteed aan woonlasten. Resteert € 280,-. Van deze € 280,- eindigt 70% in de draagkracht. Oftewel € 196,-.
Deze € 196,- wordt meegenomen in de draagkrachtvergelijking met AP. Stel dat de verhouding AP 65%/AG 35% is. Dan wordt uiteindelijk slechts 35% van € 196,- = € 69,- besteed aan de kinderen. Van de € 400 KGB heeft AG € 331,- voor zich ter beschikking. Indien de alimentatie volgens JUS wordt vastgesteld, dan is het de vraag hoe goed dit voelt bij de AP.

De aanpassingen in Split-Online

In Split-Online is de beslissing van de Hoge Raad op flexibele wijze doorgevoerd. U vindt bij #119b de mogelijkheid om 'KGB tbv PAL' aan of uit te vinken. Conform de uitspraak van de Hoge Raad staat de mogelijkheid standaard uitgevinkt. Wanneer de 'KGB tbv PAL' staat uitgevinkt, dan wordt deze eveneens niet doorgevoerd in de JUS-vergelijking. Andersom, staat 'KGB tbv PAL' aangevinkt, dan ziet u deze ook in de JUS-vergelijking terugkomen.
In de behoefte staat het KGB in het vervolg uitgevinkt.

In bruto - netto na scheiding (NAP/NAG) wordt het KGB altijd getoond. In NAP/NAG wordt immers inzicht gegeven in de werkelijke financiële situatie.

Met de aanpassing kunt u de berekening maken overeenkomstig de uitspraak van de Hoge Raad. Mochten partijen (mediation) van mening zijn dat de uitkomst (NAP/NAG) niet wenselijk zijn, dan kunt u ook nog steeds de berekening maken waarin het KGB wel wordt beschouwd als inkomen.