Terug

Nieuwsbrief februari 2016

  • Diverse aanpassingen
  • Korting voor Split-Online abonnees bij Lexlumen

Diverse aanpassingen

KINDEREN:
In het scherm KINDEREN is de mogelijkheid om extra kosten op te voeren om het tabelbedrag te verhogen. Gedacht kan worden aan hoge opleidingskosten, sport etc. De kosten kunnen worden opgevoerd onder "Oppaskosten na scheiding".
NB:
Over de extra kosten die opgevoerd worden, wordt geen zorgkorting berekend. De veronderstelling is dat deze extra kosten niets van doen hebben met de verblijfskosten.

SAMENGESTELDE GEZINNEN:
De keuze waar kinderen zijn ingeschreven in de samengestelde gezinnen module is aangepast. Wanneer een kind staat ingeschreven bij bijvoorbeeld AP en de Nieuwe Partner van AP, dan moest voorheen of AP of Nieuwe Partner AP worden gekozen voor de inschrijving. Dit is aangepast. De personen die een actuele relatie hebben staan nu bij elkaar. De inschrijving is nu dus: AP & Nieuwe Partner AP.

Tevens hebben we tips t.a.v. de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting nog eens goed bekeken en verbeterd. De tips kunnen vanzelfsprekend worden gevolgd. Hierop bestaat één uitzondering. Wanneer er co-ouderschap is met "Andere Kinderen" dan houdt de tip daar geen rekening mee ("de tips bij co-ouderschap van "Kinderen AP - AG kloppen wel).
Voor "Andere Kinderen" is het dus mogelijk dat er wel recht op Inkomensafhankelijke Combinatiekorting bestaat terwijl de tip op 'nee' staat. De tip kan worden genegeerd. Wanneer de heffingskorting wordt aangevinkt, zal Split-Online de combinatiekorting berekenen.

EXTRA WONING (#82)
We worden regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe het bezit van 2 eigen woningen dient te worden opgevoerd (de onverdeelde woning + nieuwe woning).
Uiteraard is dit mogelijk in Split-Online, maar wel enigszins omslachtig en de ingevulde bedragen vragen vervolgens veel toelichting om duidelijk te maken hoe ze zijn ontstaan.
Met het toevoegen van de mogelijkheid een 2e woning op te voeren wordt dit een stuk eenvoudiger.

Wanneer er sprake is van een onverdeelde woning en een nieuwe woning (of de woning van een nieuwe partner waarmee wordt samengewoond), dan is het praktisch eerst de onverdeelde woning wizard te gebruiken. De onverdeelde woning wizard gebruikt het de velden van de 1e woning. De daarna toegevoegde woning wordt vervolgens gebruikt voor de gegevens van de nieuwe woning.

Korting voor Split-Online abonnees bij Lexlumen

Split-Online abonnees krijgen een korting van 10% op de cursussen van Lexlumen. T.a.v. de cursus Kasstromen geldt een korting van € 50,- op basis van een eerdere afspraak.
Binnenkort meer informatie op de cursuspagina van Split-Online.nl. Wilt u zich aanmelden voor een Lexlumen-cursus stuurt u dan een mailtje naar mw mr. Daniëlle Weizs (danielle.weisz@lexlumen.nl) waarin u aangeeft dat u Split-Online abonnee bent.