Terug

Nieuwsbrief december 2017

  • De Jaarafsluiting - Split-Online Congres 2017
  • Aanpassingen
  • Cijfers 2018

De Jaarafsluiting - Split-Online Congres 2017

Op 14 december was het Split-Online Congres. Het was voor wederom een genoegen u in grote getalen te mogen ontmoeten, ondanks dat december een drukke maand is. We danken u voor de vele positieve reacties en de opmerkingen die ons uitdagen het volgend jaar weer beter te kunnen doen.

Het volgende Congres is al gepland. De datum is 14 december 2018 (vrijdag). We beginnen een uurtje later, zodat de kans op file minimaal is. Het concept staat al in steigers. We beloven u een prachtige leerzame dag, en vooral een dag waarin u maximaal actief gaat zijn. U kunt zich al opgeven via het contactformulier. We zien u bijzonder graag terug. 

Aanpassingen

  • Uiterlijk
  • Ter beschikkingstelling regeling
  • Bijstandsnorm

Uiterlijk
We hebben een nieuw lettertype gehanteerd. Het lettertype is oogt wat frisser en is wat groter, zodat het scherm beter gelezen kan worden. Daarnaast zijn de verschillende onderdelen (Box 1, Onderneming, Eigen woning, etc.) makkelijker te herkennen doordat ze in een uitklapbare horizontale balk zijn verwerkt.
Tevens is bij een aantal posten de mogelijkheid gemaakt om onbeperkt items toe te voegen met beschrijving en verdienperiode. Dit is o.a. gebeurd bij Overige werkzaamheden en Netto inkomsten.

Ter beschikkingstelling regeling
Wanneer een onderneming vermogen ter beschikking stelt aan zijn onderneming of bv dan kwalificeren de opbrengsten daaruit als inkomsten uit overige werkzaamheden. Deze dienen zodoende te worden ingevuld bij #76. Wanneer hiervan sprake is, is er eveneens sprake van de terbeschikkingstellingsvrijstelling van 12%. Tot nu toe diende deze opbrengsten voor 88% (belaste deel) te worden ingevuld bij #76 en de resterende onbelaste deel van 12% bij #119 (netto opbrengsten).
Dit kan minder omslachtig. Bij #76 kunt u nu apart de opbrengsten uit de ter beschikkingstelling toevoegen. Bij #94 (belast inkomen box 1) wordt de terbeschikkingstellingsvrijstelling direct van het belastbare inkomen afgetrokken.

Bijstandsnorm
Bij #119 (netto opbrengsten) kunt u met een vinkje aangeven of er sprake is van een bijstandsuitkering. Wanneer er eveneens sprake is van andere inkomsten wordt uitgerekend op hoeveel bijstand nog recht bestaat.
In bruto - netto wordt de bijstandsuitkering vervolgens uitgerekend na vermindering met de berekende KAL en PAL. Wanneer de onderhoudsverplichtingen zo hoog zijn, dat de bijstandsuitkering komt te vervallen, dan verschijnt er in het scherm een waarschuwing.
Speciaal en alleen voor de gemeenten die rekenen met Split-Online is in het scherm KINDEREN onder het Alimentatieschema Contact- en Zorgregeling een regel toegevoegd waarin opgegeven kan worden hoeveel AP reeds rechtstreeks aan AG voldoet, zodat het resterende bedrag dat aan de gemeente betaald dient te worden wordt berekend.

Cijfers 2018

Voor 2018 hebben we de cijfers aangepast. U kunt nu rekenen met de nieuwe tarieven. De aanpassingen blijven grotendeels beperkt tot het aanpassen van bedragen en percentages. De systematiek is niet gewijzigd. Nieuwe berekeningen zullen automatisch aangemaakt worden op basis van de nieuwe tarieven.

Met de bovenstaande wijzigingen denken we dat het weer iets prettiger en eenvoudiger rekenen is met Split-Online. Mist u nog iets? kan iets handiger? Blijf het ons mededelen. Samen met u maken we Split-Online steeds een stapje beter.

We wensen u een prachtig mooi gezond gelukkig enerverend succesvol en plezierig 2018