Terug

Nieuwsbrief december 2015

  • De beste wensen voor 2016
  • Nieuwe dossierindeling
  • Belastingtarieven 2016
  • Fiscale verzamelwet 2015 (Personeelshypotheek)
  • Alimentatienormen

De Beste wensen voor 2016

We wensen u voor 2016 alle goeds. Gezondheid, geluk en mooie ervaringen.

Nieuwe Dossierindeling

We hebben de dossierindeling gewijzigd. In plaats van allemaal losse berekeningen, eventueel gegroepeerd in mappen, worden de berekeningen nu bij elkaar geplaatst in een casus. Een belangrijke reden voor de wijziging is de vermogensopstelling. In geval van diverse berekeningen staat in elke berekening de vermogensopstelling. In geval deze werd gewijzigd, moest de wijziging apart in elke berekening worden doorgevoerd. In de nieuwe situatie is de vermogensopstelling een apart item dat bij het printen aan elke berekening gekoppeld kan worden.

Voor de dossiers uit het verleden betekent dit dat voor elke berekening een casus is aangemaakt. Wanneer u het wenselijk vindt, kunt u eenvoudig de berekening aan een andere casus hangen.

De casus geeft in de toekomst extra mogelijkheden. Daarover meer in 2016.

Belastingtarieven 2016

De belastingtarieven 2016 zijn doorgevoerd. De aanpassingen blijven grotendeels beperkt tot het aanpassen van bedragen en percentages. De systematiek is niet gewijzigd. De meest opvallende wijzigingen zijn de verlenging van de 3e schrijf (2016: € 66.421), de lagere tarieven in de 2e en 3e schijf (2016: 40,4%)  en de algemene heffingskorting en de arbeidskorting die tot € 0,- worden verlaagd bij hogere inkomens.
Het % eigen woningforfait voor de WOZ-waarde hoger dan €1.050.000 is verhoogd van 2,05% naar 2,35%. Dat gaat hard.

De belastingtarieven 2016_1 kunnen handmatig worden gekozen. Begin 2016 zal dit de standaard zijn.

Fiscale verzamelwet 2015 (Personeelshypotheek)

De huidige fiscale behandeling van de personeelshypotheek
Voor de rentekorting op personeelshypotheken geldt de zogenoemde ‘nihilwaardering’. De bijtelling van het rentevoordeel valt weg tegen de gelijke verhoging van de hypotheekrenteaftrek. Deze nihilwaardering geldt ook voor het toetsingsinkomen voor toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag e.d.). Hierdoor zijn de gevolgen van de rentekorting op de personeelshypotheek niet zichtbaar en merkt ook niemand er wat van.
Per 1 januari 2014 is de stapsgewijze verlaging van het aftrekpercentage voor aftrekbare kosten voor de eigen woning ingevoerd. Concreet betekent dit dat het percentage waartegen hypotheekrente in de hoogste schijf in aftrek kan worden gebracht (52%) elk jaar met 0,5% wordt verlaagd. In 2014 was dit dus 51,5% en in 2015 is dit gedaald naar 51%. Deze jaarlijkse daling met 0,5% houdt aan totdat de hypotheekrente tegen 38% in aftrek kan worden gebracht. Dat is zo ver in het jaar 2042.
Wegens de nihilwaardering raakt deze stapsgewijze verlaging van de hypotheekrenteaftrek niet het  deel van de hypotheek waarop de personeelskorting van toepassing is. Dit levert werknemers met een inkomen in de 52%-schijf uiteindelijk maximaal 14% voordeel op ten opzichte van werknemers met een personeelshypotheek en een inkomen dat niet in de 52%-schijf wordt belast. Dat vindt het kabinet ongewenst.

De voorgestelde fiscale behandeling van de personeelshypotheek
De nihilwaardering van korting op de rente van een personeelshypotheek, wordt  per 1 januari 2016 opgeheven. Dit geldt niet alleen voor werknemers met een loon in de 52%-schijf en een personeelshypotheek, maar voor alle personeelshypotheken. Het gevolg is dat het bedrag van de rentekorting als loon in aanmerking moet worden genomen. En het betekent ook dat de werknemer ditzelfde bedrag - naast de door hem daadwerkelijk betaalde hypotheekrente - als hypotheekrente mag aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting.

De aanpassing in Split-Online
Hoewel deze wijziging voor slechts een beperkt aantal mensen van toepassing is (bankmedewerkers met inkomen in de 4e schijf) hebben we wel de mogelijkheid gemaakt dit correct te verwerken. Hiertoe hebben we een extra regel toegevoegd bij #62. Rentekorting Personeelshypotheek. Het bedrag dat hier wordt ingevuld heeft wel invloed op het belastbare loon en dus belastingheffing, maar niet op het inkomen bij #113. Als #62 wordt ingevuld, wordt automatisch een regel zichtbaar bij #83 (hypotheekrente) met daarin hetzelfde bedrag. Dit leidt tot een extra aftrek, maar niet tot een hogere rente bij #123 (woonlasten). De tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning (op basis van 50,5%) wordt berekend over de daadwerkelijk betaalde rente + Rentekorting.

Alimentatienormen

Het Rapport Alimentatienormen 2016 is nog niet uit. Dit betekent dat de behoefte van de kinderen e.d. nog worden bepaald aan de hand van de tarieven 2015. Zodra het rapport uit is, zullen we deze vanzelfsprekend toevoegen.

We wensen u veel plezier van Split-Online in 2016. Wij zullen ons best blijven doen om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden en te verwerken. Blijft u kritisch. Samen maken we Split-Online steeds een stapje beter.

Met harteelijke groet,
Supportteam Split-Online