Split, fiscale en financiële oplossingen die recht doen aan beide partners

Nieuwsbrief juni 2018

  • Onverdeelde woning wizard uitgebreid
  • Kennisbank Familierecht Compleet vernieuwd
  • Koppeling met Faster Forward

Onverdeelde woning wizard uitgebreid

Enkele jaren geleden is de Onverdeelde Woning Wizard toegevoegd aan Split-Online. Een handige tool om eenvoudig de betaalde hypotheekrente correct in een draagkrachtberekening te verwerken. Echter... alleen rente. Sinds 2013 is de betaalde rente over een eigen-woninglening alleen nog aftrekbaar indien de lening binnen 30 jaar minimaal annuïtair wordt afgelost. Hoewel veel bestaande financieringen nog steeds aflossingsvrij zijn afgesloten, komt het inmiddels ook steeds meer voor dat de (onverdeelde) woning is gefinancierd met een annuïteitenlening. De onverdeelde woning wizard had geen mogelijkheid deze te verwerken. Vanaf nu kan dit wel!

Kosten van de huishouding

Een annuïteitenlening heeft een rentedeel en een aflossingsdeel. Het rentedeel wordt logischerwijze verwerkt zoals dit ook het geval was bij de aflossingsvrije lening. Het aflossingsdeel heeft een andere benadering. In tegenstelling tot rentekosten zijn aflossingen geen kosten van de huishouding. Met aflossingen vindt vermogensopbouw plaats. Daarnaast zijn aflossingen niet aftrekbaar. Voldoende redenen om met het aflossingsdeel anders om te gaan dan met het rentedeel.

Maatwerk

Wanneer bijvoorbeeld de AP de aflossing betaalt voor de ander, dan neemt het onverdeelde vermogen in omvang toe. Daar staat tegenover dat de AG minder alimentatie ontvangt en die draagt zodoende indirect bij aan de vermogensvorming. Waar heeft een ieder recht op wanneer de onverdeelde woning wordt afgewikkeld?

Voor de ander betaalde aflossing via het draagkrachtloos inkomen:
AP betaalt de aflossing voor AG. Aflossings deel AG: € 1.000.
Door de aflossing neemt het draagkrachtloos inkomen met € 1.000 toe. De draagkrachtruimte neemt derhalve met € 1.000 af en de draagkracht vervolgens met € 600.
AG ontvangt zodoende € 600 netto minder alimentatie.
Wanneer is afgesproken dat de opbrengst van de woning gelijkelijk wordt verdeeld, ontvangt AG die voor AG betaalde € 1.000 terug. Een lagere alimentatie van € 600 leidt in dat geval tot een extra vermogen van € 1.000. Vanzelfsprekend 40% winst.

Wanneer partijen beiden de helft van aflossing voor hun rekening nemen, dan zou de alimentatie € 1.000 hoger zijn, maar die wordt door AG geïnvesteerd in de aflossing. Diezelfde aflossing wordt terugontvangen na afwikkeling van de onverdeelde woning.

Wanneer het niet de bedoeling is dat AG voordeel haalt uit de door de ander betaalde aflossing, dan:
- dient dit duidelijk te worden omschreven in het convenant of
- dient men de betaling van de aflossing voor de ander op te nemen in de draagkracht.

Om elke situatie op te kunnen voeren, hebt u de keuze de aflossing voor de ander op te nemen in het draagkrachtloos inkomen of in de draagkracht.


Hebt u vragen of opmerkingen over de uitgebreide woning wizard, of de afwikkeling van PAL in natura, aarzelt u niet contact met ons op te nemen.

Kennisbank Familierecht Compleet vernieuwd

De Kennisbank Familierecht heeft een compleet nieuw uiterlijk gekregen. Overzichtelijker, beter leesbaar, en het zoeken is eenvoudiger geworden.

Heeft u nog geen abonnement? We nodigen u uit voor een gratis kennismaking. Gaat u naar "Overig - Gegevens Wijzigen" en kies onderaan bij “Abonnement type Kennisbank” voor: 1 maand gratis uitproberen.

Kennisbank Familierecht

Koppeling met Faster Forward

Faster Forward heeft het mogelijk gemaakt om vanuit hun CRM-software Elements gegevens over te nemen in Split-Online. Hiermee kan weer efficiënter gerbuik worden gemaakt van zowel Elements als Split-Online.


We hopen dat u baat hebt bij de verbeteringen. Suggesties, andere verbeterpunten? Laat het ons weten. Samen met u maken we Split-Online steeds een stapje beter.

Met vriendelijke groet,
Supportteam Split-Online. 

© Copyright 2009 - 2019 XS2Knowledge b.v. - KVK: 24486465 - Telefoon: 085 744 0 733