ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kind mag wel boeken bestellen, maar hoeft niet te betalen; daar zijn de ouders voor (aansprakelijk)
Rechtbank Midden-Nederland 03-04-2019 (pub. 10-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1322
Minderjarigen kunnen wel zelf contracteren als het gaat om de aanschaf van schoolboeken. Maar voor de betalingsverplichting zijn hun ouders (belast met het ouderlijk gezag) aansprakelijk. Afwijzing vordering.
Vader neemt geld op van bankrekening kinderen: dat moet terug, het is van hen
Rechtbank Midden-Nederland 27-03-2019 (pub. 05-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1187
Vader heeft zonder moeder daarin te hebben gekend geld van bankrekening kinderen opgenomen. Moeder eist in haar hoedanigheid van hun wettelijke vertegenwoordiger dat geld terug - en krijgt gelijk.
Meisje van 16 schrijft zich in voor opleiding zonder toestemming ouders
Gerechtshof Amsterdam 31-07-2018 (pub. 06-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2739
... en 'fingeert' handtekening ouders. Hof: overeenkomst is vernietigbaar, maar meisje moet opleidingskosten toch betalen: vervalsen handtekening is onrechtmatig en zij is aansprakelijk voor de schade.
Aan wie komt spaargeld kinderen toe?
Rechtbank Oost-Brabant 29-06-2017 (pub. 06-07-2017), ECLI:NL:RBOBR:2017:3640
Afwijzing van vordering dochter en moeder van aan vader uitgekeerde kinderspaarpolis, nu vader de uitkering steeds heeft aangesproken voor studiekosten van de dochter.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019
(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2379
Dexia zaak; effectenleaseovereenkomst gesloten met minderjarige; beroep op art. 1:347 jo 1:345 BW; beroep op verjaring; ingangsdatum wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
Rechtbank Midden-Nederland 03-04-2019

(pub. 10-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1322
Niet ongebruikelijk dat 15-jarige zelf haar schoolboeken bestelt. Het spreekt echter niet vanzelf dat die jongere ook de bijbehorende betalingsverplichting op zich neemt. In beginsel zijn hun ouders verplicht om deze kosten te dragen. Eiseres noemt geen omstandigheden waarom dat in dit geval anders zou zijn. Zij had de bestelling dus zo kunnen en moeten begrijpen dat 15-jarige zelf de boeken bestelde, en dat haar ouders de betalingsverplichting op zich namen. Vordering (gericht tegen 15-jarige) afgewezen.
Rechtbank Midden-Nederland 27-03-2019

(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1187
Vader nam op 17-01-2013 zonder medeweten en goedvinden moeder gelden vd spaarrekeningen vd kinderen op ten behoeve van zichzelf. Vordering moeder namens de kinderen tot terugbetaling saldi met rente toegewezen, na machtiging kantonrechter om dit proces voor kinderen te voeren cf art. 1:253k BW in samenhang met art. 1:349 BW. Geen verjaring. Schade zou niet meteen ontdekt zijn, omdat moeder geen bankafschriften vd spaarrekeningen meer kreeg. Dat is aannemelijk omdat de rekeningen op 17 -01-2013 waren opgeheven.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-02-2019
(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:694
Vervolg op HR 21-04-2017.ECLI:NL:HR:2017:757 Zijn ouders aansprakelijk voor onrechtmatige daad van zoon van (destijds) 14 of kan hun niet verweten worden dat ze deze daad (moord op 15-jarig meisje) niet hebben belet? Art. 6:169 lid 2 BW. Ouders in gelegenheid gesteld stukken uit ots- en moorddossiers over te leggen zodat Hof een en ander kan beoordelen. Ouders opgeroepen om in persoon te verschijnen, zodat ze zelf inlichtingen kunnen verschaffen en eventueel een minnelijke schikking kan worden beproefd.
Rechtbank Limburg 07-11-2018
(pub. 06-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:10576
De Europese procedure voor geringe vorderingen (EG) nr. 861/2007. Art. 1:234 lid 1 BW procesbekwaamheid. Vluchtvertraging. Twee van de 4 procespartijen zijn minderjarig en in hun vordering niet-ontvankelijk aangezien er geen sprake is van uitzonderingen op hun procesbekwaamheid. Bovendien geen machtiging van de kantonrechter van de wettelijke vertegenwoordigers voorhanden. Dat de gemachtigde van de ouders ook de gemachtigde van de minderjarigen is en dat de luchtvaartmaatschappij de vordering niet heeft weersproken maakt dat niet ...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vermogensrecht minderjarigen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN