ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Niet mogelijk om later alsnog gronden aan te voeren!
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep: verzoek vernietiging op nader aan te voeren gronden. Man niet-ontvankelijk, met veroordeling in de proceskosten.
Termijn voor herroeping adoptie i.c. in strijd met art. 8 EVRM
Rechtbank Noord-Holland 27-06-2018 (pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5426
Toewijzing van verzoek van 40-jarige vrouw tot herroeping van haar adoptie, ondanks (aanzienlijke) overschrijding van de wettelijke termijn.
Appellanten niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018 (pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3035
Hof: geen beroepschrift ontvangen, hetgeen ook blijkt uit technisch onderzoek. Overgelegde faxrapporten waarop onder “Resultaat” de melding “ok” staat, zijn onvoldoende bewijs van ontvangst.
Onduidelijkheid over dag van de uitspraak
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-04-2018 (pub. 18-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3231
Conclusie Hof: uitspraak pas ná uiterste verlengingsdatum OTS/UHP openbaar gemaakt. Noot: datum van daadwerkelijk plaatsen van handtekening lijkt (nogal) af te wijken van datum naast de handtekening.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPME
Gerechtshof Amsterdam 25-01-2019
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:370
Niet-ontvankelijkheid. Het beroepschrift is incompleet aangeleverd, waardoor de zaak niet verder in behandeling kon worden genomen. De advocaat van appellant is voldoende gelegenheid geboden om dit verzuim te herstellen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Van bijzondere omstandigheden die overschrijding van de gestelde termijnen zouden kunnen rechtvaardigen, is niet gebleken.
FPME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:525
OntvankelijkheidBewindMentorschap
FPIP
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:322
Verzoek schorsing ouderlijk gezag moeder. Moeder ( niet in 1e aanleg verschenen) is ontvankelijk in appel, omdat zij binnen drie maanden nadat zij objectief verifieerbaar bekend is geworden met beschikkingen appel heeft ingesteld (art. 806 Rv). NL rechter is onbevoegd kennis te nemen van het verzoek: verzoek valt binnen materieel toepassingsgebied Brussel IIbis, maar niet binnen formeel toepassingsgebied nu gewone verblijfplaats kind ten tijde van inleidend verzoek in Israël (art. 8). Geen rechtsmacht ex art. 5 Rv.
FPJE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019
(pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:432
beroep tegen mondelinge uitspraak is door appellante te laat ingesteld. De dag waarop de mondelinge uitspraak plaatsvindt geldt als de dag van de uitspraak. Geen verschoonbare feiten of omstandigheden. Artikel 30 p Rv en artikel 806 lid 1 juncto 358 lid 2 Rv
FP
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep. Hierdoor is niet voldaan aan het vereiste van art. 359 Rv jo art. 278 lid 1 Rv. Geen sprake van een uitzondering waardoor er later nog gronden mogen worden aangevoerd. Advocaat van de man beschikte namelijk ten tijde van het indienen van het beroepschrift over de bestreden beschikking beschikte en had contact met de man had. Hij had op zijn minst een begin van gronden voor zijn beroep kunnen aanvoeren. Hof verklaart hem niet-ontvankelijk. Proceskostenveroordeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Termijnen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN