Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Vernietiging rechtshandeling art. 1:89 X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Borg voor lening voor inkoop in maatschap
Parket bij de Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 29-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:460
A-G geeft uitgebreide verhandeling over art. 1:88 lid 5 BW. Borgstelling voor lening, lening zelf, verschil tussen 'ten behoeve van' en 'in' normale bedrijfsuitoefening.
Borgtocht vernietigbaar?
Rechtbank Midden-Nederland 30-08-2017 (pub. 12-02-2018), ECLI:NL:RBMNE:2017:6786
Rb: echtgenote heeft toestemming voor borgtocht verleend door, zonder dat zij handtekening zette, invullen van gegevens op handtekeningenpagina. Daardoor is borgtocht niet vernietigbaar.
Vernietiging ex 1:89 BW na overlijden
Rechtbank Midden-Nederland 31-01-2018 (pub. 08-02-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:277
Erflater zou tijdens leven grote bedragen hebben geschonken. Bevoegdheid tot vernietiging ex art. 1:89 BW kan ook na overlijden van erflater worden uitgeoefend, ook door erfgenamen van (inmiddels eveneens overleden) echtgenote.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Rechtbank Amsterdam 07-11-2018
(pub. 09-11-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:7929
Een echtgenoot moet toestemming vragen aan zijn of haar partner voordat hij of zij zich borg kan stellen: dat is de wet. Wanneer die toestemming ontbreekt, kan de niet-geconsulteerde partner de borgstelling vernietigen. Dat geldt echter niet in deze zaak omdat hier de uitzondering op dat vernietigingsrecht van toepassing is: de lening waarvoor de handelende echtgenoot zich borg stelde was viel binnen de normale uitoefening van het bedrijf (i) waarvan hij als feitelijk bestuurder(ii) kan worden aangemerkt.
HV
Rechtbank Midden-Nederland 10-10-2018
(pub. 31-10-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5143
Borgstelling echtgenoot X geldt ook voor alles wat aan bank verschuldigd is ogv door vrouw hernieuwde kredietovereenkomst en de verlengingen daarvan. Daarbij is de al bestaande rekening-courantfaciliteit in feite “doorgerold” onder voortzetting vd bijbehorende verplichtingen voor de kredietnemers en onder handhaving vd verstrekte zekerheden, waaronder de borgstellingen. Zorgplicht bank: het stond bank ic vrij om met medeborg A, die sowieso geen verhaal bood, een afkoopregeling te treffen zonder X daarbij te betrekken.
HV
Gerechtshof Amsterdam 02-10-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3520
Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Stuiting verjaringstermijn door dagvaarding van 13 maart 2003 in collectieve procedure. Bewijsvermoeden en/of-rekening ontzenuwd? Tegenbewijslevering. Tussenarrest.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-09-2018
(pub. 01-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3961
Effectenlease. Artikel 1:88/89 BW. Schriftelijke verklaringen. Passeren bewijsaanbod. Artikel 6:205 BW. Ingangsdatum wettelijke rente over onverschuldigd betaalde inleg. Dexia niet te kwader trouw.
HV
Gerechtshof Amsterdam 18-09-2018
(pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3393
Effectenlease. Vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2014:5719. Overgenomen leaseovereenkomst. Na voordeelverrekening onaanvaardbaar zware last niet meer van belang.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vernietiging rechtshandeling art. 1:89

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN