Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Vernietiging rechtshandeling art. 1:89 X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Borg voor lening voor inkoop in maatschap
Parket bij de Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 29-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:460
A-G geeft uitgebreide verhandeling over art. 1:88 lid 5 BW. Borgstelling voor lening, lening zelf, verschil tussen 'ten behoeve van' en 'in' normale bedrijfsuitoefening.
Borgtocht vernietigbaar?
Rechtbank Midden-Nederland 30-08-2017 (pub. 12-02-2018), ECLI:NL:RBMNE:2017:6786
Rb: echtgenote heeft toestemming voor borgtocht verleend door, zonder dat zij handtekening zette, invullen van gegevens op handtekeningenpagina. Daardoor is borgtocht niet vernietigbaar.
Vernietiging ex 1:89 BW na overlijden
Rechtbank Midden-Nederland 31-01-2018 (pub. 08-02-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:277
Erflater zou tijdens leven grote bedragen hebben geschonken. Bevoegdheid tot vernietiging ex art. 1:89 BW kan ook na overlijden van erflater worden uitgeoefend, ook door erfgenamen van (inmiddels eveneens overleden) echtgenote.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Parket bij de Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 29-08-2018), ECLI:NL:PHR:2018:916
Effectenlease; Dexia-affaire. Gevallen waarin een cliëntenremisier zonder vergunning heeft geadviseerd. Art. 41 NR 1999. Dient de Hoge Raad terug te komen van zijn oordeel dat het door de effectenlease-aanbieder accepteren van de geadviseerde afnemer onrechtmatig is? Moet van de in HR 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2012 geformuleerde schadeverdeling worden afgeweken?
HV
Gerechtshof Amsterdam 27-03-2018
(pub. 21-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1016
Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Bewijsvermoeden en/of-rekening ontzenuwd. Beroep Dexia op verjaring wordt afgewezen: op grond vd getuigenverklaringen en de stukken kan niet worden vastgesteld dat de vrouw voor 27 juli 2003, dat is drie jaar vóór datum ontvangst van de vernietigingsbrief, daadwerkelijk op de hoogte was van het bestaan van de leaseovereenkomsten.
HV
Rechtbank Limburg 01-08-2018
(pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7322
Tussenvonnis. Curator vordert geldbedrag van man, die op zijn beurt een beroep doet op de door zijn vrouw ingeroepen vernietiging van de rechtshandeling ex 1:89 BW. Geen sprake van verjaring (r.o. 4.3). Curator heeft onvoldoende gesteld en geen bewijsaanbod gedaan. De verrichte rechtshandelingen vallen, anders dan curator betoogt, wel onder art. 1:88 lid 1 aanhef en sub c BW. Resteert de vraag of sprake is van een situatie ex art. 1:88 lid 5 BW, zoals curator stelt (r.o. 4.5.3). Verwijzing naar rol voor re- en dupliek.
HV
Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1220
Art. 1:88 lid 5 BW. HR: oordeel van Hof dat aangaan van financiering tbv inkoop in accountantsmaatschap niet kan worden aangemerkt als rechtshandeling die kenmerkend is in die zin dat zij tbv normale uitoefening van beroep van accountant gebruikelijk is en door daarbij geen kenbare aandacht te besteden aan de in onderdeel 1.3 (r.o. 5.12, nr. 3.3.1) genoemde stellingen, heeft het hof dan ook ofwel een te strenge maatstaf aangelegd, ofwel zijn oordeel niet naar behoren gemotiveerd.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-06-2018
(pub. 26-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5693
Toestemmingsvereiste artikel 1:88 lid 1 onder c BW
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vernietiging rechtshandeling art. 1:89

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN