ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Prejudiciële vragen over vernietiging leaseovereenkomst ogv art. 1:89 BW
Gerechtshof Amsterdam 02-04-2019 (pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1101
Heeft vonnis, gewezen t.a.v. één van de echtgenoten, bindende kracht t.a.v. andere echtgenoot? Heeft beslissing dat vordering tot vernietiging is verjaard, tevens gezag van gewijsde jegens andere echtgenoot?
Vrouw eveneens aansprakelijk voor zakelijke schuld
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-02-2019 (pub. 27-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:702
Naast man ook vrouw aansprakelijk voor schuld van hun onderneming ad € 340.200, ondanks huwelijkse voorwaarden. Door man afgegeven borgstelling bleek niets waard. Persoonlijk ernstig verwijt aan vrouw.
Man gaf onvoldoende informatie aan bank; komt dit voor zijn risico of dat van bank?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11011
Indienen onvolledige informatie aan bank, waardoor bank risico kredietovereenkomst niet goed genoeg kon inschatten, voor risico kredietaanvrager.
Borg voor lening voor inkoop in maatschap
Parket bij de Hoge Raad 04-05-2018 (pub. 29-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:460
A-G geeft uitgebreide verhandeling over art. 1:88 lid 5 BW. Borgstelling voor lening, lening zelf, verschil tussen 'ten behoeve van' en 'in' normale bedrijfsuitoefening.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-09-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3269
Dexia-zaak. Echtgenote. Vernietiging. Verjaring? Wetenschap? Tegenbewijs.
Parket bij de Hoge Raad 05-07-2019
(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:PHR:2019:740
Borgstelling. Is deze geschied ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf (art. 1:88 lid 5 BW)? Moet rechtshandeling waarvoor de borgstellling is verstrekt worden gekwalificeerd als vaststellingsovereenkomst? Verzwaring contractspositie geborgde. Betekenis van omstandigheden betreffende borgstelling zelf.
Gerechtshof Amsterdam 16-07-2019
(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2586
Effectenlease. Beroep op vernietiging ex art. 1:88/89 BW. Bewijsvermoeden en/of-rekening niet ontzenuwd. Beroep op verjaring slaagt.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-07-2019
(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2534
Dexia. Waiverzaak. Bevoegdheid van eega om een in oktober 2000 gesloten effectenleaseovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 1:88 BW, is niet verjaard. Stuitende werking collectieve procedure.Aanvang verjaringstermijn van effectenleaseovereenkomsten die in de periode 1997-1999 zijn gesloten. Het hof gaat ervan uit dat eega al vanaf het sluiten van die overeenkomsten daadwerkelijk bekend is geworden met deze overeenkomsten. Bevoegdheid om die overeenkomsten te vernietigen, is verjaard.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2019
(pub. 06-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4721
Echtgenote appelant beroept zich op vernietiging van lease ovk. Ook in hoger beroep wordt dit beroep verworpen, vanwege verjaring. Echtgenote had binnen 3 jr na - subjectieve - bekendheid vernietiging moeten inroepen. Gaat om bekendheid omstandigheden, niet juridische beoordeling daarvan. Tegen het bewijsvermoeden uit eerste aanleg is geen grief gericht, alleen tegen ontzenuwing daarvan. Hof overweegt dat vermoeden niet door tegenbewijs is ontzenuwd. Buitengerechtelijke kosten afgewezen nu niet voldoende geindividualiseerd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vernietiging rechtshandeling art. 1:89

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN